Príslušenstvo pre priamu montáž

Nájdite zásobníky klincov, mazadlá, držiaky podložiek, osadzovacie nástroje a iné príslušenstvo pre stroje priamej montáže

Nájdite zásobníky klincov, mazadlá, držiaky podložiek, osadzovacie nástroje a iné príslušenstvo pre stroje priamej montáže
Stabilizátor X-6-SL Podpery a trojnožky stabilizujúce prachom poháňané vsadzovacie prístroje pri vsadzovaní
Zentriervorrichtung X-6-5-F8GR-CD30 Ostatné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje – vrátane kufríkov na náradie, súprav na čistenie a náhradných dielov
Zentriervorrichtung X-6-5-F8GR-CD25 Ostatné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje – vrátane kufríkov na náradie, súprav na čistenie a náhradných dielov
Pouch DX 2 BC Ostatné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje – vrátane kufríkov na náradie, súprav na čistenie a náhradných dielov
Nástroje na úpravu povrchu FX 3-ST Nástroje na úpravu povrchu na dôslednú prípravu povrchu bez iskier vrátane odstránenia farby (ak je to potrebné) pred spájaním závitových klincov
Vedenie klinca X-6-F10 Vymeniteľné vedenia upevňovacích prvkov pre prachom poháňaný vsadzovací prístroj DX 6
Vedenie klinca X-6-F8 Vymeniteľné vedenia upevňovacích prvkov pre prachom poháňaný vsadzovací prístroj DX 6
Vedenie klinca X-6-FGR Vymeniteľné vedenia upevňovacích prvkov pre prachom poháňaný vsadzovací prístroj DX 6
Vedenie klinca X-351 BT FG G Vedenie klinca pre použitie v prípade upevnenia roštov pomocou prachom poháňaného vsadzovacieho stroja DX 351-BT
Vedenie klinca X-FG B3-BTG Vedenie klinca používané na osadenie závitových klincov XBT pomocou akumulátorových prístrojov BX 3-BT a BX 3-BTG
Ochranná čapič. X-PC B3-BT Vedenie klinca používané na osadenie závitových klincov XBT pomocou akumulátorových prístrojov BX 3-BT a BX 3-BTG
Vedenie klinca X-FG B3-BT M Vedenie klinca používané na osadenie závitových klincov XBT pomocou akumulátorových prístrojov BX 3-BT a BX 3-BTG
Raziaca hlava X-462 Raziaca hlava pre prachom poháňaný stroj DX 462 pre razenie označení na studených a horúcich kovových povrchoch
Zentriervorrichtung S-CS NG Tenká strediaca vymedzovacia podložka z nehrdzavejúcej ocele, ktorá uľahčuje umiestnenie vrtákov do roštov s veľkosťou otvorov väčšou ako 13 × 18 mm
Spacer BX-S Laser na meranie medzier medzi úchytkami upevňovaný na nástroj na efektívne vsadzovanie klincov v prednastavených rozostupoch
T-handle X-NSD 1/4" Príslušenstvo pre závitové klince X-BT-MF, vrátane nadstavcov, T-rukovätí a momentových nástrojov
Hák lešenia X-SH B3 balenie Príslušenstvo pre použitie s akumulátorovým vsadzovacím strojom BX 3-IF optimalizované pre dokončovacie práce v interiéri
Piest X-6-5-P10 Piesty a zastavovacie krúžky pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 6, DX 5 a DX 460
Piest X-6-5-PIE-L Piesty a zastavovacie krúžky pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 6, DX 5 a DX 460
Piest X-6-5-Pkwik Piesty a zastavovacie krúžky pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 6, DX 5 a DX 460
Piest X-6-5-PGR Piesty a zastavovacie krúžky pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 6, DX 5 a DX 460
Piest X-6-5-P8 Piesty a zastavovacie krúžky pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 6, DX 5 a DX 460
Piest X-6-5-PIE-XL Piesty a zastavovacie krúžky pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 6, DX 5 a DX 460
Piest X-351 BT P 1024 Piest pre použitie v prípade upevnenia roštov pomocou prachom poháňaného vsadzovacieho stroja DX 351-BT
Piest X-351 BT P G Piest pre použitie v prípade upevnenia roštov pomocou prachom poháňaného vsadzovacieho stroja DX 351-BT
Piest X-76-P-Kwik Príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 76 a DX 860
Piest X-76-P-10 Príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 76 a DX 860
Piest X-76-P-GR Príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 76 a DX 860
Piest X-76-P-HVB Príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 76 a DX 860
Piest X-76-P-ENP Príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 76 a DX 860
Piest X-76-P-ENP2K Príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje DX 76 a DX 860
Upínanie X-PT B3 Nástroj s predlžovacou tyčou pre použitie s akumulátorovým vsadzovacím nástrojom
Rúrka X-PT 3FT Predlžovacie tyče a iné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje
Upínanie X-6-PT Predlžovacie tyče a iné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje
Rúrka X-PT 1FT Predlžovacie tyče a iné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje