Ochrana identifikačných údajov a hesla

Identifikačné údaje a heslá užívateľa Hilti budú uchované ako osobné a dôverné. Na identifikáciu užívateľa môžete taktiež použiť Apple´s Touch ID podľa pokynov a odporúčaní spoločnosti Apple, ktoré občas sprístupňuje. Upozorňujeme, že v takom prípade sú vaše údaje o odtlačkoch prstov zašifrované, uložené iba vo vašom zariadení a chránené kľúčom, ktorý je k dispozícii iba pre Secure Enclave. Údaje o odtlačkoch prstov používané iba prostredníctvom Secure Enclave, za účelom overenia, že sa váš odtlačok prsta zhoduje so zapísanými údajmi o odtlačkoch prstov. Nie sú prístupné operačným systémom na vašom zariadení alebo žiadnymi aplikáciami, ktoré sú na ňom spustené. Nikdy nie sú uložené na serveroch spoločnosti Apple, nikdy nie sú zálohované na iCloud ani nikde inde a nemôžu byť použité na porovnanie s inými databázami odtlačkov prstov.

Prenos alebo zdieľanie zadaných prihlasovacích údajov a hesla sú prísne zakázané. Akékoľvek porušenie tohto zákazu vedie k okamžitému ukončeniu prístupu na webovú lokalitu spoločnosti Hilti, ako aj k zbaveniu sa zodpovednosti spoločnosti Hilti za všetky škody spôsobené týmto porušením. Je vašou výlučnou zodpovednosťou chrániť aktivačné heslo pred neoprávneným použitím. Budete zodpovední za akékoľvek zmeny vašich identifikačných údajov a hesla.

Zdieľať