L056544.tif

Spoločne k udržateľnosti

Hľadáme riešenie pre lepšiu budúcnosť

Máme spoločný cieľ: správať sa zodpovedne k životnému prostrediu. Usilujeme sa o svet, ktorý bude menej zaťažený vplyvmi stavebníctva. Svet, kde je zdravie a bezpečnosť na prvom mieste a kde môžeme pozitívne prispievať celej spoločnosti.

Chceme byť súčasťou tohto trendu a preto podporujeme našich zákazníkov v oblasti udržateľnosti. Cieľom našej obchodnej stratégie je dlhodobo zladiť ekonomické faktory s ohľadom na životné prostredie, zdravie ľudí a celej spoločnosti.

Holistická stratégia: tri dôležité piliere

Ikona životného prostredia

Životné prostredie

Znižujeme náš vplyv na životné prostredie. Pracujeme na tom, aby sme boli uhlíkovo neutrálnou firmou do roku 2023. Chceme byť lídrom cirkulárnej ekonomiky v oblasti stavebníctva, aby sme mohli zodpovedne nakladať so svojimi zdrojmi.

Ikona troch komunikujúcich ľudí

Ľudia

Bezpečnejšie a zdravšie prostredie v stavebníctve je výhodou pre nás všetkých. Ceníme si zdravie našich zamestnancov a dokážeme vám pomôcť nájsť bezpečnejšie a nezávadné riešenia pre vaše stavby a budovy.

Ikona dvoch rúk

Spoločnosť

Zaväzujeme sa k budovaniu lepšej spoločnosti a prinášaniu vysokých etických štandardov do stavebníctva. Jedine tak môžeme docieliť pozitívne zmeny v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme.

Science-Based Target

Životné prostredie

Riešenia, ktoré vám pomôžu znížiť uhlíkovú stopu

Naším cieľom je byť lídrom ako v oblasti cirkulárnej ekonomiky, tak v oblasti znižovania emisií uhlíka. Chceme vám pomôcť na vašej ceste k udržateľnosti a podieľať sa na zmenách v stavebnom priemysle, ktorý využíva mnoho prírodných zdrojov.

Z tohto dôvodu sme sa zaviazali k plneniu cieľov Science Based Targets iniciativy (SBTi). Pracujeme na vypracovaní akčného plánu, ktorého cieľom je výrazne znížiť emisie uhlíka v celom našom hodnotovom reťazci do roku 2033 (krátkodobý cieľ) a dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 (dlhodobý cieľ).

Obmedzenie spotreby

Služba Fleet Management nám pomáha predĺžiť životný cyklus našich strojov. Znižujeme množstvo odpadu vďaka optimalizácii vášho strojového parku tým, že máte vždy toľko strojov, koľko skutočne potrebujete.

Opätovné použitie

Vrátené stroje nekončia na smetisku. Buď ich venujeme neziskovým organizáciám na vzdelávacie alebo humanitárne účely, alebo ich rozoberieme a použijeme materiál, ktorý sa ešte dá využiť v našich servisných centrách.

Recyklácia

Stroje, ktoré nemôžeme znovu využiť, sú recyklované našimi globálnymi partnermi. Snažíme sa stále zvyšovať mieru recyklácie, a to aj počas výrobných procesov, aby sme znížili množstvo nerecyklovateľného odpadu na minimum.

Veľké množstvo stavebníkov v helmách na stavenisku

Ľudia

Zdravie a bezpečnosť práce je priorita

Zdravie a bezpečnosť práce našich zamestnancov je pre nás to najdôležitejšie. Chceme s tým pomôcť aj vám.

Nielenže ponúkame produkty a služby, ktoré sa zameriavajú na bezpečnosť na stavbách, ale zároveň spolupracujeme s výskumnými a certifikačnými orgánmi na zlepšovaní bezpečnostných štandardov. Pokiaľ je to možné, tak nepoužívame potenciálne nebezpečné materiály a naše stroje pomáhajú chrániť vašich pracovníkov pred únavou a zraneniami.

Deti v škole sedia v laviciach

Spoločnosť

Hľadáme udržateľné riešenia aj mimo stavebníctva

Rozumieme spoločenským výzvam, ktorým čelíme tam, kde žijeme a pracujeme. To je dôvod, prečo podporujeme našich zamestnancov v aktivitách nad rámec ich pracovných povinností.

V rozvojových krajinách a rozvíjajúcich sa trhoch podporuje Hilti Foundation samostatný a nezávislý život miestnych obyvateľov. Našim cieľom je mať citeľný spoločenský vplyv. Prácou v Hilti sme súčasťou budovania lepšej budúcnosti. 2% všetkého profitu spoločnosti poskytujeme Hilti Foundation.

Stavba

Udržateľnosť v stavebníctve

Rozvíjajte svoje podnikanie s minimálnym dopadom na životné prostredie

Chceme zaistiť dlhodobý úspech sebe i vám, našim zákazníkom, spoločnou prácou na energeticky účinných riešeniach, ktoré nám pomôžu rásť udržateľným spôsobom. Medzi tieto riešenia patria:

  • produkty a materiály pre zelené stavby, ktoré spĺňajú prísne zdravotné a environmentálne certifikácie tretích strán
  • náš model využitia služby Fleet Management, ktorá vďaka analýze strojového parku pomáha znižovať množstvo potrebných strojov a minimalizovať tak vstupné zdroje
  • opätovné použitie strojov alebo ich súčastí, ktoré spĺňajú naše vysoké štandardy kvality, prípadne recyklácie tam, kde je to možné
Stroje pre školy

Tools4Schools

Stroje pre školy

Dávame náradiu druhý život

Stredné odborné školy na Slovensku často využívajú neaktuálne vybavenie, ktoré neadekvátne pripravuje študentov na skutočnosť, ktorú stretávajú v praxi a na stavbách. V rámci nášho jedinečného projektu "Stroje pre školy" vybavujeme naše partnerské školy profesionálnym náradím z programu Fleet Management, čo pomáha zabezpečiť, že výuka zodpovedá najnovšiemu trendu v stavebníctve. Projekt je otvorený pre akúkoľvek štátnu školu s remeselným zameraním.

Zdieľať