Hilti techník vo výške na veternej elektrárni

Spoločne k udržateľnosti

Hľadáme riešenie pre lepšiu budúcnosť

Máme spoločný cieľ: správať sa zodpovedne k životnému prostrediu. Usilujeme sa o svet, ktorý bude menej zaťažený vplyvmi stavebníctva. Svet, kde je zdravie a bezpečnosť na prvom mieste a kde môžeme pozitívne prispievať celej spoločnosti.

Chceme byť súčasťou tohto trendu a preto podporujeme našich zákazníkov v oblasti udržateľnosti. Cieľom našej obchodnej stratégie je dlhodobo zladiť ekonomické faktory s ohľadom na životné prostredie, zdravie ľudí a celej spoločnosti.

Holistická stratégia: tri dôležité piliere

Ikona životného prostredia

Životné prostredie

Znižujeme náš vplyv na životné prostredie. Pracujeme na tom, aby sme boli uhlíkovo neutrálnou firmou do roku 2023. Chceme byť lídrom cirkulárnej ekonomiky v oblasti stavebníctva, aby sme mohli zodpovedne nakladať so svojimi zdrojmi.

Ikona troch komunikujúcich ľudí

Lidé

Bezpečnejšie a zdravšie prostredie v stavebníctve je výhodou pre nás všetkých. Ceníme si zdravie našich zamestnancov a dokážeme vám pomôcť nájsť bezpečnejšie a nezávadné riešenia pre vaše stavby a budovy.

Ikona dvoch rúk

Spoločnosť

Zaväzujeme sa k budovaniu lepšej spoločnosti a prinášaniu vysokých etických štandardov do stavebníctva. Jedine tak môžeme docieliť pozitívne zmeny v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme.

Science-Based Target

Životné prostredie

Riešenia, ktoré vám pomôžu znížiť uhlíkovú stopu

Naším cieľom je byť lídrom ako v oblasti cirkulárnej ekonomiky, tak v oblasti znižovania emisií uhlíka. Chceme vám pomôcť na vašej ceste k udržateľnosti a podieľať sa na zmenách v stavebnom priemysle, ktorý využíva mnoho prírodných zdrojov.

Z tohto dôvodu sme sa zaviazali k plneniu cieľov Science Based Targets iniciativy (SBTi). Pracujeme na vypracovaní akčného plánu, ktorého cieľom je výrazne znížiť emisie uhlíka v celom našom hodnotovom reťazci do roku 2033 (krátkodobý cieľ) a dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 (dlhodobý cieľ).

Obmedzenie spotreby

Služba Fleet Management nám pomáha predĺžiť životný cyklus našich strojov. Znižujeme množstvo odpadu vďaka optimalizácii vášho strojového parku tým, že máte vždy toľko strojov, koľko skutočne potrebujete.

Opätovné použitie

Vrátené stroje nekončia na smetisku. Buď ich venujeme neziskovým organizáciám na vzdelávacie alebo humanitárne účely, alebo ich rozoberieme a použijeme materiál, ktorý sa ešte dá využiť v našich servisných centrách.

Recyklácia

Stroje, ktoré nemôžeme znovu využiť, sú recyklované našimi globálnymi partnermi. Snažíme sa stále zvyšovať mieru recyklácie, a to aj počas výrobných procesov, aby sme znížili množstvo nerecyklovateľného odpadu na minimum.

Veľké množstvo stavebníkov v helmách na stavenisku

Ľudia

Zdravie a bezpečnosť práce je priorita

Zdravie a bezpečnosť práce našich zamestnancov je pre nás to najdôležitejšie. Chceme s tým pomôcť aj vám.

Nielenže ponúkame produkty a služby, ktoré sa zameriavajú na bezpečnosť na stavbách, ale zároveň spolupracujeme s výskumnými a certifikačnými orgánmi na zlepšovaní bezpečnostných štandardov. Pokiaľ je to možné, tak nepoužívame potenciálne nebezpečné materiály a naše stroje pomáhajú chrániť vašich pracovníkov pred únavou a zraneniami.

Deti v škole sedia v laviciach

Spoločnosť

Hľadáme udržateľné riešenia aj mimo stavebníctva

Rozumieme spoločenským výzvam, ktorým čelíme tam, kde žijeme a pracujeme. To je dôvod, prečo podporujeme našich zamestnancov v aktivitách nad rámec ich pracovných povinností.

V rozvojových krajinách a rozvíjajúcich sa trhoch podporuje Hilti Foundation samostatný a nezávislý život miestnych obyvateľov. Našim cieľom je mať citeľný spoločenský vplyv. Prácou v Hilti sme súčasťou budovania lepšej budúcnosti. 2% všetkého profitu spoločnosti poskytujeme Hilti Foundation.

Udržateľnosť v praxi

Pracujte na zelených stavbách

Získajte certifikáciu zelenej stavby vďaka práci s overenými produktmi, ktoré sú externe testované, aby zodpovedali environmentálnym a bezpečnostným štandardom. Podporujte bezpečnejšie a šetrnejšie stavebníctvo cez software a služby ako je BIM.

Viac o zelených stavbách

Vyhnite sa zbytočným nákupom

Znížte zbytočné náklady a plytvanie na minimum vďaka optimalizácii strojového parku pomocou služieb Fleet Management a ON!Track. Budete mať menej strojov, ktoré nepotrebujete a viac úžitku z tých, ktoré už máte.

Viac o Fleet Managemente a službe ON!Track

Podporujte bezpečné riešenia na stavbách

Projektujte bezpečnejšie stavby v súlade so všetkými normami vďaka inovatívnym kotviacim systémom, protipožiarnym produktom, softwaru pre projektantov a BIM procesom. Bezpečnostné riziká vám priamo na stavbe pomôžu identifikovať naši technickí poradcovia. Vďaka ťahovým skúškam a osobným aj online školeniam vám pomôžeme dosahovať pri realizácii tie najlepšie výsledky.

Viac o bezpečnostných rizikách

Zdravie zamestnancov je prioritou číslo jedna

Zaistite si takmer bezprašné pracovisko so systémami odstraňovania prachu a produktmi, ktoré nahrádzajú vŕtanie. Zranenie na stavenisku, únavu a nedostatok pracovníkov vyriešite s nástrojmi, ktoré odolávajú spätnému rázu a znižujú vibrácie rúk a paží, systémy na posilnenie človeka (Exoskeleton), ktoré pomáhajú s namáhavou prácou, a poloautonómnymi robotmi (Jaibot), ktorí zvládnu sériové vŕtanie bez akejkoľvek námahy.

Viac o bezpečnosti na stavbách

Zdieľať