Centrála Hilti v Schaane v Lichtenštajnsku

O nás

Podporujeme nadšenie u našich zákazníkov a tvoríme lepšiu budúcnosť

Hilti je predovšetkým kvalita, inovácia a priamy kontakt so zákazníkmi, ktorých denne po celom svete prebehne viac ako štvrť milióna. S centrálou v Lichtenštajnskom Schaan a s viac ako 33 000 zamestnancami pomáhame stavebným firmám po celom svete pracovať jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie vďaka našim technologicky vyspelým produktom, systémom, softwaru a službám.

Firemná stratégia

Naším strategickým cieľom je udržateľné zvyšovanie hodnoty vďaka vedúcej pozícii a odlíšeniu sa. Plánovanie a finančná predvídavosť bola jedným z cieľov už od založenia firmy v roku 1941 bratmi Eugenom a Martinom Hiltom. Všetky akcie firmy sú v držbe rodinného trustového fondu Martin Hilti Family Trust, ktorý je zárukou dlhodobého fungovania spoločnosti. Hilti buduje lepšiu budúcnosť na základe udržateľných a inovatívnych riešení.

Naše hodnoty

Investujeme do spoločnosti a životného prostredia, aby sme sa aktívne podieľali na tvorbe lepšej budúcnosti ako v rámci našich aktivít, tak aj mimo nich. Okrem aktivít charitatívnej organizácie Hilti Foundation sú to naše každodenné interakcie s našimi zákazníkmi, kolegami a dodávateľmi, ktoré sú v súlade s firemnými hodnotami integrity, odvahy, tímovej práce a záväzku.

Obchodný model

Priamy vzťah so zákazníkmi

Hlboko veríme v blízky a na dôvere založený vzťah s našimi zákazníkmi. Prevádzkujeme priamy predaj a máme zhruba 15 000 členov tímu Hilti, ktorí pracujú priamo s našimi zákazníkmi, a to po celom svete. Naši obchodní zástupcovia a technici chodia priamo na stavbu, pomáhajú nájsť riešenie – či už je to voľba správneho klinca, alebo navrhnutie dodatočnej výstuže pre hlavný systém metra. S našimi zákazníkmi úzko spolupracujeme - online, po telefóne aj na stavbe. Tiež prevádzkujeme vlastné predajne, kde si stavebníci môžu nakúpiť Hilti produkty priamo od nás.

Vyvíjame a vyrábame naše vlastné produkty

V Hilti vieme, že stavebníctvo je nebezpečné a plné výziev. Stále preto pracujeme na tom, aby sme našli riešenie pre rýchlejšiu, jednoduchšiu a bezpečnejšiu prácu. Prevádzkujeme svoje vlastné výskumné a návrhárske laboratóriá, s internými špecializovanými vedcami a technikmi. Spolupracujeme so špičkovými technickými univerzitami po celom svete, aby sme sa podelili o svoj výskum a posunuli hranice ešte ďalej. Vyrábame svoje vlastné produkty Hilti a prevádzkujeme svoje vlastné závody v Európe, Mexiku, USA, Indii a Číne. Spolupracujeme aj s externými špecializovanými dodávateľmi, aby sme mali istotu, že všetko, čo robíme, vyhovuje vždy rovnakým, veľmi vysokým nárokom, ako interne, tak externe.

Naši ľudia sú to, čo nás odlišuje

Naši ľudia sú Hilti. Sú to členovia našich tímov, ktorí odvádzajú našu každodennú prácu a vykonávajú naše každodenné rozhodovanie. Naša práca je našou vášňou a mnoho z nás pracuje v Hilti 10, 15 aj 20 rokov. Hlboko sa riadime našimi štyrmi hodnotami Hilti - integrita, odvaha, tímová práca a záväzok - ktorými žijeme každý deň, každý člen našich tímov, na každom mieste, kde pracujeme.

Dodržiavanie pravidiel a obchodná etika

Požadujeme, aby všetci členovia nášho tímu vždy konali v súlade s legislatívou a našimi vlastnými korporátnymi smernicami. Náš kódex správania pre členov tímu definuje, ako pracujeme, a je jadrom toho, ako obchodujeme. Všetci naši pracovníci sú vyškolení, aby chápali dodržiavanie predpisov.

Po našich dodávateľoch zmluvne požadujeme, aby dodržiavali základné požiadavky v oblasti ľudských práv, pracovných práv, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia a aby sa zaviazali zdržať sa korupcie. Tieto štandardy sú záväzné, aj keď platné národné alebo medzinárodné zákony vyžadujú miernejšie štandardy. Sledujeme svojich dodávateľov pomocou rôznych sledovacích nástrojov, ako sú audity.

Výskum v Hilti

Veľké množstvo nápadov pre produktové inovácie vzniklo priamo na stavbe počas rozhovorov s našimi zákazníkmi. Pokiaľ teda existuje nejaká výzva, na ktorú Hilti ešte nemá riešenie, inovácia na seba nenechá dlho čakať. To je dôvod, prečo Hilti ročne investuje 6 percent všetkých predajov do výskumu a vývoja.

V oblasti výskumu a vývoja máme šancu pracovať na najnovších technológiách, vymýšľať ich v inkubátore našich laboratórií a prenášať tieto produkty do reálneho života. Z toho mám ohromnú radosť.

Andreas Bong
Vedúci výskumu a firemných technológií

Andreas Bong diskutuje v kancelárii

Zdieľať