Prejsť na hlavný obsah

Požiarna ochrana

Viac ako 30 rokov skúseností v oblasti dodávok medzinárodne schválených a odskúšaných protipožiarnych systémov, prémiového softvéru a poskytovania podpory za účelom ochrany ľudí a budov pred požiarom

Protipožiarne rukávy a upchávky
Predbežne tvarované a jednoducho kontrolovateľné protipožiarne rukávy pre káblové prestupy. Navrhnuté pre budovy, v ktorých je kontrola prietoku a nákladovo efektívna údržba rozhodujúca, ako napr. nemocnice a dátové centrá
Protipožiarne bloky, upchávky a vankúše
Predbežne tvarované a rýchlo montovateľné protipožiarne riešenia pre káblové, potrubné a zmiešané prestupy. Navrhnuté pre ľahké odstránenie pri súčasnom znižovaní prašnosti a obsahu vláknových častíc vo vzduchu
Tlakové upchávky
Modulárne protipožiarne tesniace riešenia pre káblové prestupy ponúkajúce vodo-, dymo- a plynoesnosť pre rôzne pobrežné a morské, energetické a priemyselné aplikácie
Protipožiarne tmely a nástreky
Protipožiarne tmely, nástreky a protipožiarne tesnenia navrhnuté pre použitie v lineárnych škárach a v škárach výplňových stien, ako aj v prestupoch v stenách a podlahách
Protipožiarne manžety a pásky
Nájdite vhodnú protipožiarnu manžetu na protipožiarne káble, potrubia a zmiešané prestupy v štandardných a neštandardných konfiguráciách stien a podláh
Protipožiarne disky
Či už potrebujete protipožiarne výstupné krabice alebo malé káblové prestupy, tu nájdete riešenie – naše tmelové bloky, tmelové tyčinky a káblové krúžky s možnosťou rýchlej montáže
Protipožiarne peny
Naše dymotesné a flexibilné riešenia s protipožiarnou penou s možnosťou odstránenia sú ideálne pre protipožiarne káble, potrubia alebo zmiešané prestupy v malých až stredne veľkých otvoroch
Utesnenie škár
Navrhnuté ako rýchlejšie, jednoduchšie a čisté riešenie, ktoré zaistí výborné protipožiarne, protidymové a akustické vlastnosti. Minimalizujte chyby pri inštalácii a odpad pri súčasnom úspore peňazí
Protipožiarne nátery a malty
Nájdite naše protipožiarne tesnenia pre zmiešané prestupy – certifikované pre káble, a pre širokú škálu horľavých a nehorľavých potrubí a izolačných materiálov potrubí
Príslušenstvo pre protipožiarne systémy
Nájdite všetko príslušenstvo, ktoré potrebujete na realizáciu vašich protipožiarnych inštalácií a inštalácií požiarnej ochrany – je navrhnuté tak, aby zachraňovalo život, chránilo majetok a zlepšovalo parametre budov
Softvér pre požiarnu ochranu
Zjednodušte celý protipožiarny proces vďaka nášmu špeciálnemu softvéru, ktorý pokrýva výber produktu, navrhovanie, projektovanie, špecifikácie a vypracovanie dokumentácie
TZB selektor
Prihláste sa pre pokračovanie
Kontaktujte nás
Kontakt
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka