Príslušenstvo na protipožiarnu ochranu

Pozrite si prefabrikované protipožiarne bloky a zátky pre káblové, potrubné a kombinované prestupy, navrhnuté pre jednoduchú opätovnú inštaláciu prestupov a zároveň znižovanie množstva prachových častíc

Pozrite si prefabrikované protipožiarne bloky a zátky pre káblové, potrubné a kombinované prestupy, navrhnuté pre jednoduchú opätovnú inštaláciu prestupov a zároveň znižovanie množstva prachových častíc
Lubrikant CFS-T Lubrikant na mazanie všetkých dielov gumových modulov počas montáže modulov a komponentov
Súpravy kompresných klinov CFS-T EX Súprava kompresného klinu na rýchle a jednoduché stlačenie a účinné tesnenie v prestupoch vytvorených pomocou rámov na prestup káblov v potenciálne výbušnom prostredí
Spojky CP 680 Modulárne, univerzálne príslušenstvo na prispôsobenie vopred zabetónovaných prvkov požiarnej ochrany CP 680 na použitie prakticky v akejkoľvek doske
CP 680-P/M Predlžovacie rúry Modulárne, univerzálne príslušenstvo na prispôsobenie CP 680 protipožiarnych zaliatych chráničov na použitie v prakticky všetkých doskách
CFS-CID Manifold adaptér Jednoduché riešenie na vytvorenie prázdneho priestoru na hornej alebo spodnej strane protipožiarneho vopred zabetónovaného prvku na uloženie potrubnej spojky alebo kolenného spoja
Wedge puller CFS-T PUL Nástroj na rýchle odstránenie kompresného klinu pri dodatočnej montáži ďalších káblov v rámci jedného rámu prestupu
Module squeezer CFS-T SQU Modulový zverák na dočasné stlačenie káblových modulov, na vytvorenie priestoru pre rýchle a jednoduché vloženie kompresného klinu
Adaptér CFS-T AS Adaptér na prispôsobenie vonkajšieho priemeru tesnení CFS-T RR a CFS-T RRS
PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK Identifikačné štítky pre inštalácie požiarnej ochrany umožňujú prvky jednoznačne identifikovať na účely monitorovania a kontrol vykonávaných pomocou softvéru Hilti Documentation Manager
QR-kód nálepky QR (2000) mal. Identifikačné štítky pre inštalácie požiarnej ochrany umožňujú prvky jednoznačne identifikovať na účely monitorovania a kontrol vykonávaných pomocou softvéru Hilti Documentation Manager
QR-kód nálepky QR (500) mal. Identifikačné štítky pre inštalácie požiarnej ochrany umožňujú prvky jednoznačne identifikovať na účely monitorovania a kontrol vykonávaných pomocou softvéru Hilti Documentation Manager