Softvér

Softvér pre 3D návrh, ktorý zmodernizuje vaše pracovné procesy na stavbe, zjednoduší zložité výpočty, urobí analýzu údajov skenovania betónu a rozvrhne body na vašej stavbe