Hilti servis - rýchly, spoľahlivý a jednoduchý

Hilti servis

Rýchly, spoľahlivý a jednoduchý

Stojíme za našimi zákazníkmi, rovnako ako si stojíme za kvalitou našich strojov. Preto vám v rámci zakúpenia stroja ponúkame nad rámec bežnej záruky aj záruku 20 rokov na výrobné vady, a predovšetkým až 2-ročné obdobie, kedy všetky opravy hradí Hilti.

Uvedomujeme si, že každý servis znamená pre našich zákazníkov neefektívne strávený čas, a preto si v prípade nutnej opravy váš stroj vyzdvihneme na dohodnutej adrese, prevezieme do servisu, opravíme a doručíme ho naspäť 3. deň na určenú adresu na Slovensku.

Proces opravy

Požiadavka

Požiadavka

O opravu môžete požiadať buď prostredníctvom vášho účtu na Hilti.sk, mobilné aplikácie ON!Track, alebo sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis.

Vyzdvihnutie

Vyzdvihnutie

Po odoslaní požiadavky na opravu príde stroj vyzdvihnúť dopravcu na dohodnutú adresu. Vo väčšine prípadov počas nasledujúceho dňa, najneskôr však do 48 hodín.

Podmienky prepravy
Oprava

Oprava

Stroj bude odoslaný do servisného strediska, kde ho naši kolegovia vyčistia, posúdia poškodenie, opravia a otestujú, než vám bude odoslaný späť.

Předání

Odovzdanie

Po vykonaní opravy dovezie stroj dopravcu na vami požadovanú adresu. Nemusí byť totožná s miestom vyzdvihnutia!

Vedeli ste, že...

...každý krok opravy môžete podrobnejšie sledovať na stránkach Hilti?

20 rokov záruka na výrobné vady

20 let záruka na výrobní vady

Hilti opraví zadarmo všetky výrobné, materiálové vady súčiastok stroja po dobu 20 rokov.

  • Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja1.

2 roky nulové servisné náklady

2 roky nulové servisní náklady

Od dátumu zakúpenia stroja začína obdobie až 2 roky nulových nákladov na servis, kedy stroj opravíme úplne zadarmo bez ohľadu na príčinu poškodenia.

  • Nulové náklady na servis po dobu 2 rokov zahŕňajú vyzdvihnutie stroja, odvoz do servisu, jeho opravu a vrátenie na dohodnutú adresu v SR.
  • Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm2.

Oprava do 3 dní

3 dny na opravu

Naším cieľom je, aby bol váš Hilti stroj opravený a doručený naspäť do 3 pracovných dní od prevzatia do servisu.

  • Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu (tzv. Limity ceny za opravu) podľa priloženého zoznamu. K oprave je samostatne účtované dopravné.
  • Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja3.
Limity ceny za opravu
Servisný technik Hilti

Opravy zadarmo so službou Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie

S našou službou Fleet Management sú všetky vaše potreby týkajúce sa strojov vrátane opráv pokryté v rámci mesačného poplatku za vozový park. Zároveň môžete využívať bezplatné zapožičanie náhradných strojov počas opravy.

To všetko vám pomôže skrátiť prestoje a získať prehľad o vašich výdavkoch za stroje a vybavenie.

Kontrola lasera Hilti

Kontrola meracej techniky a hydraulických strojov

Služba zahŕňa overenie presnosti, nastavenia a kontrolný list

Ponúkame kontrolnú službu pre testovanie a nastavenie vašej meracej techniky (diaľkomerov, rotačných laserov, bodových a líniových laserov, skenerov betónu a totálnych staníc) a hydraulických strojov (lisovacie a strihacie kliešte).

V rámci služby obdržíte doklad potvrdzujúci, že náradie zodpovedá normám výrobcu a zodpovedá prehláseniu o zhode podľa ISO/IEC 17050-1.

Kombinované kladivo s SDS Max vrtákom

Garancia výmeny príklepových vrtákov

Ak je značka opotrebovania na vašom poškodenom TE-YX (SDS Max), alebo TE-CX (SDS Plus) vrtáku stále viditeľná, dostanete nový

Za našimi príklepovými vrtákmi do betónu TE-C (SDS Plus) a TE-Y (SDS Max) si 100% stojíme. Garancia výmeny funguje jednoducho. Nemusíte si evidovať účtenky, ani zložito vyhľadávať záručné podmienky.

Pokiaľ sa váš vrták ohne, zlomí, akokoľvek inak poškodí a značka opotrebenia bude stále viditeľná, bezplatne vám vrták vymeníme. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené4.

Často kladené otázky

Čo mám robiť, keď potrebujem opraviť svoj stroj?

Máte niekoľko možností. Okrem objednania opravy vo vašom účte na Hilti.sk alebo v mobilnej aplikácii sa môžete obrátiť priamo na zákaznícky servis, ktorý vás prevedie celým procesom. Nasledujúci deň alebo deň potom si váš pokazený stroj vyzdvihne dopravca.

Potrebujem originálny doklad o kúpe?

Nie, všetky predané stroje Hilti evidujeme aj s patričným majiteľom. Nie je preto potrebné sa starať o evidenciu faktúr.

Ako dlho trvá oprava?

V prevažnej väčšine trvá približne 3 pracovné dni odo dňa vyzdvihnutia.

Koľko to stojí?

V prvých 2 rokoch od nákupu sú náklady na opravu hradené nami2. Po uplynutí dvojročného obdobia bez nákladov uplatňujeme individuálny cenový strop pre každý typ stroja/prístroja (pozri Limity opráv). Ak náklady na servis prekročia tento stanovený limit, bude vám účtovaná iba čiastka vo výške cenového limitu. K cene za opravu je samostatne účtované dopravné.

Čo to znamená, keď skončí dvojročné obdobie bez nákladov?

Na stroje Hilti sa vzťahuje beznákladové obdobie po dobu až 2 rokov2. Po jeho uplynutí nezaplatíte za opravu viac ako stanovujú Limity opráv. Pred samotnou opravou stroja podľa vašej požiadavky vám zašleme cenovú ponuku, a ak ju prijmete, vykonáme opravu vášho stroja. Pokiaľ ju neakceptujete, stroj vám bude zaslaný späť v stave tak, ako sa nachádza po vykonaní cenovej ponuky, tzn. čiastočne v rozobranom stave.

Musím svoj stroj registrovať, aby som mal nárok na opravu?

Nie, všetky stroje Hilti sú registrované pri nákupe.

Môžem sledovať stav opravy svojho stroja?

Áno, samozrejme. Na stránkach Hilti môžete sledovať priebeh stavu vašej zákazky: stroj vyzdvihnutý, stroj dorazil do servisu, v oprave, oprava dokončená, stroj na ceste k zákazníkovi a nakoniec stroj odovzdaný.

Môžem použiť inú adresu na doručenie ako adresu na vyzdvihnutie?

Áno, stroj vám doručíme na dohodnutú adresu v SR.

(1) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Nejedná sa o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

(2) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie nástroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre pre vysávače; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

(3) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

(4) Záruky na spotrebný materiál: Výhradným nárokom zákazníka je bezplatná výmena produktu. Akékoľvek ďalšie nároky podľa uvedených záruk na spotrebný materiál sú vylúčené a spoločnosť Hilti nenesie zodpovednosť za žiadne iné škody, straty alebo ujmy. Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Spoločnosť Hilti sa môže podľa vlastného uváženia a bez uznania zodpovednosti rozhodnúť ponúknuť bezplatnú výmenu diamantového spotrebného materiálu, aj v prípadoch keď škody neboli spôsobené vadami materiálu alebo spracovaním.

Zdieľať