Pracovník overuje laser

Overenie presnosti strojov

Udržujeme vaše prístroje Hilti presné

Naše servisné stredisko otestuje a nastaví vaše meracie prístroje Hilti, či už ide o diaľkomery, laserové nivelačné prístroje, bodové a líniové lasery, skenery betónu alebo totálne stanice

Prístroje Hilti sú navrhnuté ako vysoko presné. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.

Preto vám odporúčame prístroje nechať pravidelne skontrolovať, minimálne raz ročne.

Niekedy je potrebné presnosť náradia overiť častejšie. Dbajte na pravidlá svojich smerníc kvality (ISO), aby ste splnili požiadavky interných firemných auditov.

Rovnako odporúčame, aby ste pravidelne svoje prístroje testovali, obzvlášť pred dôležitými meraniami alebo pokiaľ bolo vaše náradie vystavené hrubému zaobchádzaniu.

Viac informácií môžete nájsť v návodoch k svojim strojom.

Ponúkame tri úrovne služieb:

Overenie presnosti
Porovnávame presnosť vašich zariadení s presnosťou, aká je definovaná našimi "špecifikáciami výrobcu" v užívateľskej príručke.

Nastavenie, čistenie a servis
Ak prístroje nespĺňajú pôvodnú špecifikáciu, nastavíme laser alebo detektor tak, aby zariadenie meralo presne. Zariadenie navyše vyčistíme a skontrolujeme, či správne funguje skôr ako vám ho pošleme späť.

Dokumentácia
Taktiež vám odovzdáme písomnú správu, v ktorej bude uvedené, aké merania sme vykonali, vrátane skúšobných hodnôt pred a po servise. Tiež pridáme servisný certifikát, ktorý bude potvrdzovať, že prístroj teraz spĺňa špecifikáciu výrobcu.

NECERTIFIKOVANÉ PODĽA ISO 17025

Vezmite na vedomie, že overovacia procedúra spoločnosti Hilti nie je akreditovaná podľa ISO 17025 alebo ďalších certifikačných štandardov, ktoré sú špecificky navrhnuté pre kalibračné laboratóriá.

Overte svoju internú politiku kvality, či vyžaduje kalibráciu podľa štandardov, ako je ISO 17025.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje miestny tím Hilti.

Často kladené otázky

Prečo je potrebné overovať presnosť strojov?

Prístroje Hilti sú navrhnuté pre vysokú presnosť. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.

Ako často je potrebné nechať stroje overiť?

Je doporučené poslať stroje na overenie presnosti pravidelne raz ročne. Overte svoje interné zásady kvality pre posúdenie správneho intervalu kalibrácií.

Odporúčame pravidelne testovať stroje priamo na stavbe, predovšetkým pokiaľ plánujete dôležité meranie alebo pokiaľ došlo k hrubšiemu zaobchádzaniu so strojom. Pre viac informácií sa obráťte na návod na použitie daného stroja.

Koho kontaktovať ohľadom overenia strojov?

Ozvite sa svojmu obchodnému poradcovi alebo zavolajte na zákaznícku linku 0800 11 55 99

Zdieľať