Protipožiarne prvky a rukávy

Preskúmajte naše vopred zmontované protipožiarne rukávy a pred zabetónované prvky, navrhnuté pre jednoduchšiu inštaláciu a kontrolu protipožiarnej ochrany káblových a potrubných prestupov

Preskúmajte naše vopred zmontované protipožiarne rukávy a pred zabetónované prvky, navrhnuté pre jednoduchšiu inštaláciu a kontrolu protipožiarnej ochrany káblových a potrubných prestupov