Systémy tlakových upchávok

Utesnite káblové prestupy našimi modulárnymi protipožiarnymi riešeniami navrhnutými pre vytvorenie vodotesných, dymotesných a plynotesných bariér v energetických a priemyselných projektoch na pevnine ako aj na mori

Utesnite káblové prestupy našimi modulárnymi protipožiarnymi riešeniami navrhnutými pre vytvorenie vodotesných, dymotesných a plynotesných bariér v energetických a priemyselných projektoch na pevnine ako aj na mori
CFS-T SS priechodové rámy Priechodové rámy na montáž modulov protipožiarnej ochrany na utesnenie káblových/potrubných prestupov možno navariť do veľmi namáhaných oceľových stien a palúb
Rrámy CFS-T SSF Rámy na montáž protipožiarnych modulov na utesnenie prestupov káblov alebo potrubí s prírubou na zváranie alebo skrutkovanie do oceľových stien alebo sendvičových panelov
Rám CF-S SBF Rám na uchytenie protipožiarnych modulov na utesnenie prestupov káblov a potrubí cez betón, murivo a oceľ
Tesnenia CFS-T RR3 Kruhové tesnenie na zaistenie proti vode a ochranu pred požiarom v suterénoch rozvodní
Rámy CFS-T SB Rámy pre výplňové moduly na utesnenie prestupov káblov a potrubí v betónových stenách a stropoch
Rámy CFS-T SBO Rámy pre výplňové moduly na utesnenie prestupov káblov a potrubí v betónových stenách a stropoch
Puzdrá CFS-T SL Puzdrá na osadenie zátky na utesnenie káblových/potrubných prestupov – na použitie so zátkovými tesneniami CFS-T RR a CFS-T RRS
Puzdrá CFS-T SLF Puzdrá s prírubou na osadenie zátky na utesnenie káblových/potrubných prestupov – na použitie so zátkovými tesneniami CFS-T RR a CFS-T RRS
CFS-T Káblový modul Moduly pre utesnenie káblov/potrubí v ráme pre prípad požiadaviek vysokej vodo/plyno tesnosti a požiarnej odolnosti
CFS-T EMC Káblové moduly Moduly s vlastnosťami ochrany proti elektromagnetickému pôsobeniu na utesnenie káblov/potrubí v tlakových prestupoch
CFS-T FB výplňový modul Výplňové moduly na utesnenie nevyužitého priestoru v rámoch, ak sa vyžaduje vysoká vodo-/plynotesnosť a požiarna odolnosť
CFS-T RR tesnenia Tesnenie pre výplňové moduly na utesnenie káblov/potrubí v kruhových prestupoch
Káblový modul CFS-T Moduly s pevnou veľkosťou na utesnenie káblov v priechodovom ráme pre prípad požiadaviek vysokej vodo-/plynotesnosti a požiarnej odolnosti