Protipožiarne tmely, spreje a povlaky

Nájdite protipožiarne tmely, spreje, peny a povlaky navrhnuté pre lepšie zvukovo izolačné vlastnosti a obmedzenie šírenia dymu káblovými, potrubnými a kombinovanými prestupmi

Nájdite protipožiarne tmely, spreje, peny a povlaky navrhnuté pre lepšie zvukovo izolačné vlastnosti a obmedzenie šírenia dymu káblovými, potrubnými a kombinovanými prestupmi
CFS-F FX Flexibilná protipožiarna pena Flexibilná protipožiarna pena s jednoduchou montážou, ktorá vytvára protipožiarnu a protidymovú bariéru okolo prestupov káblov a združených inštalácií
CFS-M RG Protipožiarna malta Protipožiarna malta pre zabránenie šíreniu požiaru a dymu cez veľké otvory s prestupmi káblov, potrubí a združených inštalácií
CP 679 A Protipožiarny náter na káble (ablatívny)
CFS-IS Protipožiarny intumescentný tmel
CFS-CT Protipožiarny náter Systém dosiek s protipožiarnym náterom so širokou škálou schválení pre utesnenie malých až stredných otvorov