Hilti

Vlastnosti a použitie

Balenie náhradných dielov DX 2 balenie #2094647
Vlastnosti
  • Jeden stroj pre širokú škálu aplikácií
  • Kompaktné vyhotovenie – umožňuje prístup v tesných priestoroch
  • Ľahké použitie a údržba – minimalizácia chýb a prestojov stroja
  • Konzistentná energia výkonu v priebehu celej životnosti – poskytuje spoľahlivejší kvalitu upevnenia
  • Maximálna dĺžka klinca 62 mm alebo 72 mm pre aplikácie upevnenia dreva na betón
Použitie
  • Príslušenstvo pre prachom poháňaný prístroj DX 2

Technické dáta

Balenie náhradných dielov DX 2 balenie #2094647

Konzultácie & Podpora