Predlžovacie tyče

Ukážte mi predlžovacie tyče na rozšírenie dosahu strojov priamej montáže tak, aby som mohol pripevňovať na stropy bez použitia rebríkov alebo lešenia

Ukážte mi predlžovacie tyče na rozšírenie dosahu strojov priamej montáže tak, aby som mohol pripevňovať na stropy bez použitia rebríkov alebo lešenia
Upínanie X-6-PT Predlžovacie tyče a iné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje
Rúrka X-PT 3FT Predlžovacie tyče a iné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje
Rúrka X-PT 1FT Predlžovacie tyče a iné príslušenstvo pre prachom poháňané vsadzovacie stroje