null

Show me a tool-mounted fastener spacing laser for efficiently setting nails at pre-defined distances

Show me a tool-mounted fastener spacing laser for efficiently setting nails at pre-defined distances
Spacer BX-S Laser na meranie medzier medzi úchytkami upevňovaný na nástroj na efektívne vsadzovanie klincov v prednastavených rozostupoch