Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

INTEGROVANÉ RIEŠENIA PROJEKTOV

Myslíte si, že digitálne plánovanie s BIM a návrh stavby je len pre projekčné tímy? Zamyslite sa znova

Digitalizované stavebné procesy sú kľúčové pre riadenie zdrojov. Hilti poskytuje Integrované Návrhové Služby ako integrovaný partner projektov a vaše projektové, stavebné a prevádzkové tímy môžu využiť pokročilý spôsob projektovania BIM na zvýšenie produktivity pred, počas a po výstavbe.

Výhody integrovanej projektovej spolupráce počas výstavby

Fáza návrhu

 • Optimalizácia návrhu
 • Detekcia kolízií
 • Koordinované riešenia pre združéné uloženia/podpery/závesy TZB potrubných systémov a elektro trás
 • Optimalizované protipožiarne systémy

Fáza výstavby

 • Prefabrikácia
 • Transparentnosť logistiky a dodávok
 • Digital-to-Field pre efektívne vymeriavanie stavby
 • Digitalizovaná dokumentácia
 • Softvér pre správu dokumentácie protipožiarnych riešení
 • Jaibot pre poloautonómne robotícké vŕtanie

Prevádzka budovy

 • Prevádzková pripravenosť
 • Správa údržby (facility management)
 • Digitálna dvojička dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • Optimalizácia prevádzky
50 %

max.
ušetrených nákladov na materiál

50 %

max.
ušetreného času výstavby

0 x

improvizované rozhodnutia na stavbe
vďaka včasnému profesionálnemu návrhu

4-6 Týždňov

potenciálnych
ušetrených nákladov na pracovnú silu

Fáza návrhu

Optimalizácia návrhu vďaka BIM a projektovej spolupráci s Hilti

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

TZB/elektro podpery a protipožiarne riešenia – pre efektívne inštalácie a detekciu kolízií

Integrované Návrhové Služby s 3D vizualizáciami vám pomôžu optimalizovať TZB/elektro inštalácie na združené závesy, ktoré zahŕňajú protipožiarne riešenia, ešte pred začatím výstavby. Nájdite spôsoby, ako ušetriť materiál, vyhnúť sa improvizácii na stavbe a skrátiť čas výstavby.

Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Hodnotná technická podpora pre bezpečnejšie a efektívnejšie budovy

Aké sú vaše požiadavky? Návrh prispôsobíme vašim potrebám. Ak je vašou prioritou súlad s normami, flexibilita alebo modularita, dodáme vám optimalizovaný návrh. V prípade požiarnej ochrany to môže pomôcť znížiť počet požadovaných posudkov na neštandardné riešenia a poskytnúť vám lepší prehľad o protipožiarnych riešeniach na stavbe.

BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Transparentná logistika – optimalizácia dodávok na stavbu

Digitálne modely prinášajú predvídateľnosť do logistického reťazca, čím pomáhajú predchádzať prekážkam. Kontrolujte náklady a zefektívnite objednávanie pomocou podrobných kusovníkov, sekvenčných dodávok a sledujte každý krok procesu. Budete mať správny materiál na správnom mieste v správnom čase

Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Vytvorenie modelu Digital-to-Field – pre dôveryhodnú dokumentáciu

Informácie o existujúcich budovách môžu byť nejednotné. Importovaním meraní stien, stropov, výstuže a niektorých prvkov TZB/elektro z digitálnych dvojičiek do vášho modelu zlepšíte prevádzkovú pripravenosť a zefektívnite riadenie údržby.

Fáza výstavby

Projekty bez oneskorenia vďaka digitálnemu riadeniu výstavby

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Prefabrikácia: Balenie, Rezanie a Predmontáž - šetrenie času a nákladov

Detailný digitálny model otvára dvere prefabrikácii. Výkresovú dokumentáciu je možné exportovať niekoľkými kliknutiami. Odstráňte ručnú prípravu TZB/elektro podpier pomocou Balenia, Rezania a Predmontáže alebo využite služby Prípravy a Balenia protipožiarnej ochrany. Ušetrite čas, plytvanie materiálom a znížte priestor pre chyby.

Ako digitálne plánovanie podporuje prefabrikáciu
The Jaibot helps helps to relieve construction employees of strenuous and repetitive tasks like overhead drilling.

Stavebné roboty – pre produktínu inštaláciu TZB/elektro podpier/závesov

Čo ak by robot mohol vykonávať opakujúcu sa prácu, pomôcť znížiť riziko ľudskej chyby a dokončiť projekty upevnenia TZB/elektro inštalácií rýchlejšie, bezpečnejšie a presnejšie? Pomocou digitálneho plánovania ako podkladu, poloautonómny vŕtací robot Jaibot posúva montáž TZB a dokončovacie práce na ďalšiu úroveň.

Prečítajte si viac o stavebnej robotike
Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

Digital-to-Field – pre vysokorýchle vymeriavanie stavby

V praxi Digital-to-Field znamená riadené rozmiestnenie vŕtacích bodov pre TZB/elektro podpery, kotvy a vopred zabetónované prvky ako sú kotevné nosníky alebo protipožiarne prechodky. Pokročilé nástroje vymeriavania dokážu priamo čítať vaše BIM súbory a výstupy návrhu a použiť vstavaný laser na lokalizáciu bodov z modelu do reality. Vopred zabetónované riešenia môžu zvýšiť produktivitu tým, že ušetria prácu, prinesú flexibilitu po inštalácii a eliminujú pracovné kroky.

Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Overenie - okamžitá kontrola kvality

V komplexnom procese je digitálny model budovy jediným zdrojom pravdy. Je tak jednoduchšie integrovať overovacie procesy: model ukazuje, čo sa má kde nainštalovať, a následné potvrdenie správneho vyhotovenia s modelom pre jednoduchšie generovanie dokumentácie. Nástroje ako rázové uťahovačky s adaptívnym uťahovacím modulom alebo softvér ako Firestop Documentation Manager automaticky ukladajú informácie overenia počas inštalácie.

Prevádzka budovy

Výhody BIM a digitalizovaného plánovania v riadení budov

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Digitálna dvojička – pre presnú a úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia

Keď je budova v prevádzke, digitálne skenery, ako sú naše multidetektory série PS, a pokročilé nástroje na usporiadanie, ako je naša totálna stanica PLT 400, vám môžu pomôcť udržať váš digitálny model aktuálny. Tieto nástroje ponúkajú efektívnejší spôsob dokumentovania retrofitov alebo úprav a ich prenosu priamo do modelu.

Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Overenie a prevádzková pripravenosť

Každý, kto je zodpovedný za to, aby bezpečnostné systémy budovy prešli kontrolami, vie koľko papierovačiek si to vyžaduje. S laserovým skenovacím zariadením, BIM a ďalšími digitálnymi riešeniami pre správu stavby pri odovzdávaní dokumentácie môžete byť úplne v kľude, pretože vaša dokumentácia skutočného vyhotovenia vám bude nápomocná počas celého životného cyklu budovy.

BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Navrhnuté pre bezproblémovú prevádzku

Vďaka partnerstvu s Hilti na začiatku vášho projektu môžu byť požiadavky na prevádzku budovy začlenené do návrhu. Cieľom návrhov, ktoré dostanete, je optimalizácia pre celý životný cyklus, najmä efektívna správa budov v prevádzke.

Image alt text (optional)

Integrované návrhové služby

Vyriešte problémy s produktivitou stavby skôr, ako k nim dôjde

Integrované Návrhové Služby vám môžu pomôcť znížiť náklady na materiál, skrátiť čas inštalácie a vyhnúť sa improvizácii na stavbe, ale iba vtedy, ak sa spojíte s Hilti už vo fáze návrhu. Vezmite si napríklad inštalácie TZB a elektro. Bez integrovaného návrhu sa podperné konštrukcie plánujú na stavbe a každou profesiou samostatne. S Hilti ako integrovaným projektovým partnerom môžete využiť metodiku BIM na navrhovanie združených podperných konštrukcií zdieľaných všetkými profesiami.

Zistite, ako môžete profitovať z našich služieb integrovaného návrhu:

1. Rozsah

Stanovte si jasné východisko a rozdeľte projekt na koncepčné riešenia.

Obsahuje: 

 • Projekt rozdelený na jednotlivé aplikácie
 • Optimalizovaný schematický návrh podpier TZB a protipožiarnych riešení
Zistite viac o našich službách – Rozsah

2. Návrh

Rozpracovaný koncept do podrobnejších návrhov definovaných v inžinierskych správach.

Obsahuje: 

 • Navrhnuté podpery TZB („typické“) optimalizované pre prípady s vysokým počtom opakovaní a/alebo zložité prípady
 • Navrhnuté optimalizované protipožiarne riešenia pre spoľahlivosť a opakovateľnosť, ako sú vopred zabetónované protipožiarne prvky
 • Inžinierske správy
 • Reporty jednotlivých výnimiek
Zistite viac o našich službách – Základný návrh Zistite viac o našich službách – Podrobnný návrh

3. BIM modelovanie

Navrhnuté podpery pridané priamo do modelu a reportovanie všetkých problémov, ktoré môžu vyžadovať prepracovanie.

Obsahuje:

 • TZB/elektro podpery pridané do modelu
 • Pridanie protipožiarnych systémov do modelu
 • Reporty výnimiek (kolízií)
Zistite viac o našich službách – Modelovanie

4. Výstupy

Pre plynulejší prenos návrhu z kancelárie na stavbu.

Obsahuje: 

 • Dielenské výkresy
 • Prehľadové výkresy
 • Digital-to-Field údaje
 • Zoznam materiálu/podpier/závesov
 • Návrhy služieb na rezanie, balenie a predmontáž
Zistite viac o našich službách – Výstupy

Služba spolupráce

Poskytujeme tiež službu spolupráce a podpory počas celého projektu. V prípade potreby môžeme byť prítomní aj na stavbe na koordinačných stretnutiach.

BIM projektové riešenie môže ušetriť čas a prácu

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Protipožiarne cast-in riešenia

Predstavte si vopred zabetónované prvky, ktoré slúžia ako debnenie a sú zároveň protipožiarnou ochranou pokrývajúcou všetky druhy prestupov káblov a potrubí v jednom. Jednoducho ich môžete zahrnúť do svojich BIM modelov. Najväčšou úsporou práce je, že sa vyhnete zastaralým zložitým a prácnym protipožiarnym tesneniam.

Nakonfigurujte a kúpte si vopred zabetónované protipožiarne tvarovky Stiahnite si Revit® rodiny
Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Nástroje pre pokročilé vymeriavanie

Stavebné totálne stanice a nástroje digitálneho vyymeriavania, ako je Hilti PLT 400, dokážu priamo čítať vaše BIM súbory – manuálny výber bodov nie je nutný. Inovácia s týmito digitalizovanými nástrojmi robí prácu s vymeriavaním stavenísk oveľa rýchlejšou úlohou pre jednu osobu.

Zistite viac o Hilti PLT 400
High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

Adaptívny systém uťahovania

Keď sú rázové uťahováky vybavené AT modulom, môžu automaticky utiahnuť kotvy správnym uťahovacím momentom v súlade so schváleniami. Nástroj tiež ukladá údaje o inštalácii do správ pre kontrolu.

Zistite, ktoré kotvy sú schválené

Spojte sa s Hilti

Zistite, ako môže komplexná digitalizácia prospieť vášmu stavebnému biznisu

Aj keď ste skúsený používateľ BIM, môžeme vám ukázať nové spôsoby, ako rozšíriť jeho výhody nad rámec projektového tímu. Špičkové stavebné zariadenia môžu ušetriť prácu, čas, administratívu a znížiť rozsah chýb.

Využitím nových technológií a procesov integrujeme váš pracovný postup do súdržnej komplexnej štruktúry.

Zdieľať