Inštalácia káblových trás

Držiaky káblových zväzkov, oporné príchytky a univerzálne potrubné objímky na upevnenie káblov a vedení

Držiaky káblových zväzkov, oporné príchytky a univerzálne potrubné objímky na upevnenie káblov a vedení