Cestné a železničné tunely

Cestné a železničné tunely

Transformácia výstavby cestných a železničných tunelov

Tunely predstavujú náročné prostredia, ktoré si vyžadujú riešenia, ktoré spĺňajú viaceré požiadavky, ako je dynamické zaťaženie a odolnosť voči ohňu a korózii. Naše portfólio vám pomáha zjednodušiť návrh a špecifikáciu schválených riešení pre rôzne aplikácie, ktoré sú v súlade s rýchlo sa vyvíjajúcou globálnou legislatívou. Keď sa s nami spojíte, budete mať úžitok zo špecializovaného softvéru, produktov a služieb, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu, kvalitu, výkon a bezpečnosť do vašich projektov výstavby tunelov.

Loading
Software Profis Engineering

Návrh kotvenia pre tunely

Rýchly a kompatibilný návrh pre komplexné projekty

Kotevné aplikácie sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých fáz výstavby tunela. Naša cloudová sada PROFIS Engineering Suite zefektívňuje a urýchľuje navrhovanie konštrukčných kotiev betón-betón a oceľ-betón, pričom zaisťuje, že automaticky spĺňajú príslušné predpisy a schválenia. Patria sem EN 1992-1 a Technická správa TR 069 pre návrh výstuže, EN 1992-4 pre špecifikáciu kotiev základovej dosky, plus európske normy ako Technická správa TR 066 pre návrh dodatočne inštalovaných šmykových spojení medzi dvoma betónovými vrstvami. S PROFIS je návrh kotvy presnejší a rýchlejší a poskytuje vyhovujúce riešenia pre najnáročnejšie prostredia.

Vymeriavanie s tabletom

BIM a digitálne meranie

Transformačné end-to-end pracovné postupy

Návrhové služby Hilti BIM a digitalizované stavebné nástroje menia návrh a výstavbu tunelov. Výkonný softvér umožňuje každému, kto sa podieľa na návrhu, výstavbe a správe zariadení, zúčastniť sa vysoko efektívneho komplexného pracovného postupu. Možnosti 3D modelovania vám umožňujú integrovať procesy, ako je kontrola kolízií a modelovanie času/nákladov, zatiaľ čo riešenia, ako je totálna stavebná stanica PLT 300, umožňujú presnejšie a efektívnejšie realizovať váš návrh na mieste. Hilti tiež ponúka podporu BIM, ktorá vám pomôže efektívnejšie integrovať procesy do vášho projektu výstavby tunela.

Dodatočné vlepovanie výstuže

Dodatočne inštalovaná výstuž

Protipožiarne spoje betón-betón pre tunely

Keď potrebujete vytvoriť spojenie betón-betón v tuneloch, chemické kotvy Hilti ponúkajú širokú škálu riešení pre vaše aplikácie. Inštalačný systém SafeSet eliminuje kroky, ako je čistenie otvorov, čo znamená, že dodatočne nainštalovanú výstuž možno nainštalovať oveľa rýchlejšie. Protipožiarne malty vám umožňujú navrhovať aplikácie, ktoré zachovávajú konštrukčné vlastnosti pri zvýšených teplotách. Použite PROFIS Engineering Suite na navrhovanie spojov výstuže a profitujte z rýchlych výpočtov odolnosti a zhody s predpismi. Tieto presné údaje vám pomôžu znížiť potenciálne konflikty medzi inžiniermi a montážnymi firmami. Bez toho, aby ste museli prehnane špecifikovať, to, čo navrhnete, sa nainštaluje.

Tunel

Pripojenie základových platní v tuneloch

Odolná upevňovacia technológia na upevnenie ventilátorov, chodníkov a ďalších prvkov

Požiadavky na upevnenie oceľových základových platní v tunelových projektoch sa značne líšia. Napríklad prúdové ventilátory sú vystavené dynamickému zaťaženiu, zatiaľ čo aplikácie, ako je upevnenie chodníkov a zábradlí, musia byť odolné, bezpečné a vyhovujúce.

Riešenia upevnenia základových platní Hilti zahŕňajú možnosti s testovanou životnosťou 100 rokov, dokonca aj vtedy, keď je v náročných prostrediach potrebná ochrana proti korózii. Systém SafeSet urýchľuje inštaláciu chemickej kotvy a robí spojenia spoľahlivejšie, zatiaľ čo nástroje systému Adaptive Torque robia inštaláciu kotvy bezpečnejšou a rýchlejšou. Technológia Tracefast automaticky zdokumentuje každý jedinečne identifikovateľný spojovací prvok, čo vašim projektom prinesie výnimočné zabezpečenie kvality.

Práca v tuneli

Protipožiarna ochrana tunelov

Prísne testované ohňovzdorné výrobky od spojovacích prvkov až po chemické malty

Tunely sú náchylné na požiar. Elektrické poruchy, kolízie, prehriatie motora a bŕzd či ľudská chyba, to všetko sú rizikové faktory. Aplikácie výstavby tunelov Hilti sú navrhnuté tak, aby spĺňali prísne medzinárodné normy požiarnej bezpečnosti, pomáhali chrániť ľudské životy a životnosť konštrukcie a obmedzovali ekonomické škody.

Riešenia zahŕňajú protipožiarnu dosku inštalovanú s ohňovzdornými spojovacími prvkami testovanými na tunelové požiare, protipožiarne malty na upevnenie výstužnej siete a protipožiarne chemické malty na výstuž na stĺp, vrátane tlakových protipožiarnych tesnení CTS.

Tunel

Modulárne podpory káblov a potrubí

Vysokovýkonné upevnenie pre náročné prostredie tunelov

Káble a potrubia v tuneloch vyžadujú odolné, vysokovýkonné a dlhotrvajúce upevňovacie riešenia. V závislosti od ich umiestnenia, či už za obkladom stien, pod vozovkou alebo nad zavesenými stropmi, si viaceré požiadavky na výkon vyžadujú rôzne riešenia. Hilti vám ponúka kompletné portfólio modulárnych podporných riešení, vrátane antikoróznych a seizmických možností, ktoré si môžete vybrať pomocou nášho softvéru. Okrem toho môžete ťažiť zo služieb technickej podpory v každej fáze vašich projektov, od počiatočného plánovania a BIM až po podrobnú prefabrikáciu, všetko s odbornou pomocou na mieste.

Diamantová stenová píla

Riadená demolícia tunelov

Rýchlejšie, bezpečnejšie a presnejšie rezanie s diamantovými stenovými a drôtovými pílami

Keď potrebujete vykonať riadenú demoláciu v tuneloch, diamantové nástroje Hilti tento proces urýchlia a spresnia. Ponúkajú vám modernú alternatívu k tradičným metódam ťažkého rezania, ktoré môžu byť nielen pomalé a drahé, ale môžu tiež riskovať poškodenie okolitých konštrukcií.

Naše diamantové stenové píly sa ľahšie používajú a poskytujú rýchlejšie rezanie, dokonca aj pri práci vo výškach. Diamantové drôtové píly umožňujú rezať do značnej hĺbky vystuženého betónu za mokra aj za sucha. Prezrite si naše portfólio a objavte nástroje, vďaka ktorým je riadená demolácia bezpečnejšia a presnejšia.

Inventár pod kontrolou

Aké máte vybavenie? Kto a kde ho používa? Potrebujú vaše nástroje údržbu alebo kalibráciu? Je čas obnoviť školenie alebo certifikáciu? Získajte všetky tieto dôležité informácie a ešte viac takmer v reálnom čase s ON!Track, softvérom na správu zariadení Hilti pre stavebný priemysel.

Viac informácií

Rýchlejšie navrhovanie spojov so systémom PROFIS

Použite softvér PROFIS Engineering na výpočet a analýzu viacerých upevnení, vrátane ocele k betónu, betónu k betónu a ocele k murivu, ako aj riešenia celého zábradlia a základových platní, ktoré sú spoľahlivejšie, nákladovo efektívnejšie a v súlade s predpismi.

Viac informácií

Ako vám môžu pomôcť inžinieri Hilti?

Spolupracujte so spoločnosťou Hilti a získajte odbornú podporu vo všetkých fázach životného cyklu projektu od návrhu cez inštaláciu až po správu budovy. Ponúkame všetko od odborného poradenstva a akreditovaného školenia až po testovanie na mieste a technické úsudky, ktoré vám pomôžu nájsť schválené riešenia, ktoré potrebujete.

Viac o inžinierskych službách

Zdieľať