Univerzálny nosníkový systém (MT)

Flexibilnejší a jednoduchší systém modulárnych podpier na montáž potrubných rozvodov

Flexibilnejší a jednoduchší systém modulárnych podpier na montáž potrubných rozvodov
MT-15 L profil Profilová nosníková konštrukcia v tvare L s mimoriadne ľahkým zaťažením, na použitie v interiéri
MT-15 L profil Profilová nosníková konštrukcia tvaru L s mimoriadne ľahkým zaťažením, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-20 profil Profilová nosníková konštrukcia v tvare L s ľahkým zaťažením na trapézy, na použitie v interiéri
Nosník MT-20 OC Profilová nosníková konštrukcia s ľahkým zaťažením, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-70 OC nosník Štvorcový boxový profil, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-80 OC nosník Ťažký obdĺžnikový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-90 OC nosník Ťažký štvorcový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-100 OC nosník Mimoriadne ťažký obdĺžnikový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-BR-40D O4 OC rameno konzolového nosníka Rameno konzolového nosníka s nosníkovými konštrukciami MT-40 otočenými chrbtom k sebe a kotevnou platňou so štyrmi otvormi, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-L1 OC Rohový uholník Uholníková konzola na montáž ľahkých nosníkových konštrukcií, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-L2 OC Rohový uholník Podlhovastá uholníková konzola na montáž nosníkových konštrukcií, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
Uhlová spojka MT-C-LL2 OC Pravouhlá, podlhovastá spojka na montáž nosníkových konštrukcií, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-T A OC rohová konzola Nastaviteľný zosilnený uholník na montáž nosníkových konštrukcií v tvare T, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-T 3D/2 OC krídlový prvok Dvojkrídlový prvok na spojenie troch nosníkových konštrukcií v 3D štruktúre, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-T 3D/3 OC krídlový prvok Trojkrídlový prvok na spojenie štyroch nosníkových konštrukcií v 3D štruktúre, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-GS OC zosilnený uholník Vystužený zosilnený uholník pre ťažké konštrukcie z nosníkov vystavené 3D zaťaženiu, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-GL OC zosilnený uholník Vystužený zosilnený uholník pre ťažké nosníkové konštrukcie MT vystavené 3D zaťaženiam, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-GS A OC zosilnený uholník Nastaviteľný, vystužený zosilnený uholník pre nosník a nosníkové konštrukcie vystavené 3D zaťaženiu, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-GL A OC zosilnený uholník Nastaviteľný, vystužený zosilnený uholník pre ťažké nosníkové konštrukcie MT vystavené 3D zaťaženiu, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-U-GL1 OC nosník tvaru T Príruba na konštrukciu T-nosníkov s použitím MT nosníkov, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-C-GLP T OC klinová platňa Styčníková doska pre spoje v tvare T s nosníkmi MT-80, MT-90 alebo MT-100, na vonkajšie použitie s nízkym stupňom znečistenia
MT-B-O2 OC kotevná platňa Základná spojka na kotvenie nosníkových konštrukcií do betónu a ocele, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-P-GXL S1 OC kotevná platňa Kotevná doska s vysokým zaťažením na upevnenie nosníkových konštrukcií k oceľovým nosníkom, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-AB A OC nastaviteľná podpera Nastaviteľná podpera na kotvenie nosníkových konštrukcií MT-40 a MT-50 do betónu, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-AB-L 45 OC uhlová podpera 45-stupňová uhlová podpera na kotvenie nosníkových konštrukcií MT-40 a MT-50 do betónu, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-S-RS Tyčová výstuha Predmontovaná spojka na upevnenie nosníkovej konštrukcie okolo závitovej tyče na zabezpečenie seizmického vystuženia
MT-S-RS OC Tyčová výstuha Predmontovaná spojka na upevnenie nosníkovej konštrukcie okolo závitovej tyče na zabezpečenie seizmicity, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-S-L 40 OC seizmická konzola Zosilnený uholník na montáž vystužených nosníkových konštrukcií MT-40 v seizmických zónach, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-S-L 60 OC seizmická konzola Zosilnený uholník na montáž vystužených nosníkových konštrukcií MT-60 v seizmických zónach, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-S-L 40D OC seizmická konzola Zosilnený uholník na montáž vystužených nosníkových konštrukcií MT-40D v seizmických zónach, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-TLB Twist-Lock skrutka Skrutka so šesťhrannou hlavou na použitie so zámkami Twist-Lock pri montáži nosníkových konštrukcií
MT-TLB OC Twist-Lock skrutka Skrutka so šesťhrannou hlavou na použitie so zámkami Twist-Lock pri montáži nosníkových konštrukcií, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-TFB OC Samorezná skrutka Samorezná skrutka na použitie pri montáži nosníkových konštrukcií MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-ZW OC plochá podložka Plochá podložka na upevnenie potrubných objímok k trapézovým podperám, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-ES-60 OC spojovacia vidlica Spojovacia vidlica na spájanie nosníkových konštrukcií MT-60 medzi sebou, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CT-T OC Doska T pre podpery Plochý spojovací čap tvaru T na spojenie dvoch nosníkových konštrukcií MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-30 U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníka s nosníkom alebo nosníka s nosníkom s nosníkovou konštrukciou MT
MT-CC-40/50 OC U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníkovej konštrukcie s nosníkovou konštrukciou alebo nosníkovej konštrukcie s nosníkom MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-40/50 U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníka s nosníkom alebo nosníka s nosníkom s nosníkovou konštrukciou MT
MT-CC-60 OC U-prípojka Svorka s protikoróznym náterom na krížové spojenie nosníkovej konštrukcie s nosníkovou konštrukciou alebo nosníkovej konštrukcie s nosníkom MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-60 U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníka s nosníkom alebo nosníka s nosníkom s nosníkovou konštrukciou MT
MT-CC-40D OC U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníkovej konštrukcie s nosníkovou konštrukciou alebo nosníkovej konštrukcie s nosníkom MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-40D U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníka s nosníkom alebo nosníka s nosníkom s nosníkovou konštrukciou MT
MT-CC-70 OC U-prípojka Svorka na krížové prepojenie jedného MT nosníka s inou nosníkovou konštrukciou/nosníkom, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-40/50X OC U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníkovej konštrukcie s nosníkovou konštrukciou alebo nosníkovej konštrukcie s nosníkom MT, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-BS 40/50 OC U-prípojka Svorka na krížové prepojenie jednej nosníkovej konštrukcie MT k oceli, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-BС 40/50 OC U-prípojka Svorka na krížové prepojenie jednej nosníkovej konštrukcie MT k betónu, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-B-G AS OC základová spojka Žiarovo pozinkovaná základová spojka na upevnenie nosníkov MT-70 a MT-80 ku konštrukčnej oceli v mierne korozívnom prostredí
MT-C-GLP T A OC Platňa spojky Žiarovo pozinkovaná spojka nosníka na montáž a vystuženie modulárnych nosných konštrukcií v mierne korozívnom prostredí
MT-C-GSP T A OC Platňa spojky Žiarovo pozinkovaná spojka nosníka na montáž a vystuženie modulárnych nosných konštrukcií v mierne korozívnom prostredí
MT-C-GSP L A OC Platňa spojky Žiarovo pozinkovaná spojka nosníka na montáž a vystuženie modulárnych nosných konštrukcií v mierne korozívnom prostredí
MT-CTAB skrutka Skrutka triedy 8.8 so štvorcovou podložkou používaná na montáž systémov zvýšených podláh v suchom vnútornom prostredí
MT-CTAB OC skrutka Skrutka triedy 8.8 so žiarovo pozinkovanou štvorcovou podložkou používaná na montáž systémov zvýšených podláh v mierne korozívnom prostredí
MT-C-LS OC spojka na dlhé rozpätia Spojka nosníkovej konštrukcie s protikoróznym náterom pre montáž a zosilnenie modulárnych nosných konštrukcií s dlhšími rozpätiami, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením