Potrubné objímky

Potrubné objímky pre širokú škálu bežných aplikácií a rôzne podmienky prostredia, pre rôzne materiály potrubí