Hilti

Vlastnosti a použitie

Silový kábel PRCD 2x230V #2346089
Vlastnosti
  • Bezpečnejšie pracovisko – prúdové chrániče poskytujú základnú ochranu proti nebezpečnému zásahu elektrickým prúdom
Použitie
  • Odpája napájanie náradia v prípade potenciálne nebezpečnej poruchy elektrického obvodu
  • Požaduje sa pri napájaní viac než jedného náradia alebo zariadenia z prenosnej napájacej stanice B 3600.
  • Jeden prúdový chránič (PRCD) je potrebné použiť medzi prvým a druhým zariadením/náradím, ak sú tieto zariadenia vzájomne prepojené (ak je zariadenie TE 50 pripojené k zdroju vákua)
  • Obvody s odbočkami chránenými pomocou prúdových chráničov možno používať na napájanie dvoch nezávislých zariadení/náradia (2 vedľa seba zapojených zariadení TE 3000)

Konzultácie & Podpora