Hilti

Technické dáta

Ochranná čapič. X-PC B3-BT #2211436

Konzultácie & Podpora