Recyklácia starého stroja Hilti

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika je obojstranne výhodná pre životné prostredie aj stavebníctvo

V globálnej ekonomike sa znovu využíva menej ako 10 % všetkých zdrojov. Keď budovy prestanú byť životaschopné, iba 40 % tohto stavebného odpadu sa recykluje alebo znovu použije. Prijatím cirkulárnych obchodných stratégií, ktoré integrujú faktory udržateľnosti popri ekonomických, nielen pomôžete minimalizovať svoj dopad na životné prostredie, ale tiež zaistíte dlhodobý úspech vašej spoločnosti.

aký je súčasný stav celosvetovej tvorby odpadov?

2 miliardy

ton odpadu ročne
Svet ročne vyprodukuje okolo 2 miliárd ton odpadu, pričom sa očakáva, že toto číslo aj naďalej porastie.

300 miliónov

ton plastového odpadu ročne
Ďalej 54 miliónov ton vyprodukovaného elektronického odpadu ročne, z ktorého je iba 17,4 % recyklovaných.

1/3 odpadu

za rok a po celom svete
Toľko odpadu vygeneruje stavebný priemysel.

180 kíl

obalových materiálov za rok
Priemerný Európan vyhodí 180 kg obalových materiálov za rok.

Škatule s HUS skrutkami

Prečo cirkulárna ekonomika?

Maximalizujte pridanú hodnotu znížením množstva potrebných vstupov

V prípade lineárnej ekonomiky sú produkty využívané iba raz, čo má za následok veľké množstvo odpadu. Cirkulárna ekonomika sa silne zameriava na generovanie čo najväčšieho množstva úžitku len s minimálnym využitím prírodných zdrojov. S našou pomocou môžete aj vy pri vašom podnikaní dosiahnuť lepšie výsledky s menším množstvom zdrojov. Už vo fáze návrhu vám náš softvér a služby pomôžu optimalizovať vaše projekty a minimalizovať množstvo odpadu. Vo fáze výstavby vašu efektivitu podporia služby prefabrikácie, modulárne systémy aj životný cyklus našich strojov, ktorý je silne prepojený s princípmi cirkuárnej ekonomiky v rámci služby Fleet Management.

Zaprášené akumulátory Nuron

Obmedzte nadbytočné nákupy

Naše riešenia pre správu majetku vám pomôžu zjednodušiť prácu so strojovým parkom

S našou službou Fleet Management sa stane cirkulárna ekonomika súčasťou vášho bežného fungovania. Vďaka analýze strojového parku vám pomôžeme identifikovať stroje, ktoré skutočne potrebujete a znížiť vám tak množstvo vstupných nákladov. Vždy budete mať tie najnovšie stroje s vynikajúcim výkonom a výdržou. Pokiaľ budú stroje na konci fleetového obdobia stále v dobrej kondícii, môžete sa rozhodnúť predĺžiť ich kontrakt.

Potrebujete nejaký stroj iba na pár dní alebo týždňov? Nekupujte ho a využite našu službu Vykrytie špičky.

So službou ON!Track pre správu majetku jednoducho odhalíte nečinné, alebo stratené stroje pri presune z jedného projektu na druhý.

Rozobrané staré stroje Hilti

Nevyhadzujte, čo nepotrebujete

Znovu použijeme to, pre čo už nemáte využitie

Ide o jednoduchý proces: zadarmo si u vás vyzdvihneme staré stroje, nech už ste kdekoľvek. Dokonca si od vás vezmeme aj stroje a akumulátory iných výrobcov.

Čo sa s nimi potom stane? Niektoré stroje, ktoré sú funkciami a výkonom porovnateľné s novými, zaradíme do nášho strojového parku na vykrytie náhradných strojov počas opravy, aby sme obmedzili výrobu a prepravu nových strojov. Ostatné darujeme humanitárnym a vzdelávacím organizáciám na menej intenzívne používanie. Súčiastky, ktoré zodpovedajú našim vysokým štandardom kvality môžu byť znovu použité v našich servisných centrách. V roku 2023 sme znova využili okolo 160,000 náhradných dielov a tým tak ušetrili približne 120 ton elektroniky, motorov a rotorov (teda približne 1000 ton CO2).

 

Náhradné diely Hilti

Nekonečná recyklácia

Čo nemôžeme znova použiť, to zrecyklujeme

Stroje a súčiastky, ktoré už nemôžeme znovu použiť, odovzdávame našim globálnym partnerom na recykláciu.

Preberáme zodpovednosť za naše produkty po celú dobu ich životnosti. Väčšina materiálu v našich strojoch sú veľmi kvalitné kovy, ktoré sa dajú recyklovať na rôzne účely doslova donekonečna. Napriek tomu, že máme na našich trhoch vysoký podiel netermálnej recyklácie, snažíme sa s našimi partnermi stále zvyšovať výťažnosť z odpadového materiálu.

Cirkulárna ekonomika v Hilti

27 %

materiálu na stroje Hilti pochádza z recyklácie
Obmedzujeme používanie nerecyklovaných materiálov a zvyšujeme pomer recyklovaného plastu a ocele vo všetkých našich produktoch.

1.3 milióna

strojov, akumulátorov a príslušenstva sme vybrali od našich zákazníkov za rok 2023
Podporte cirkulárnu ekonomiku tým, že nám zadarmo vrátite vaše staré stroje. My už nájdeme spôsob, ako ich recyklovať, alebo znova využiť.

13 %

všetkých končiacich fleetových strojov bolo znovu využité
Stále zvyšujeme množstvo strojov z končiacich kontraktov Fleet Managementu, ktoré venujeme na dobročinné účely, alebo rozoberieme na použiteľné náhradné diely.

3,400 ton

elektronického odpadu sme zrecyklovali z 81 %
Pracujeme na tom, aby vysoké percento ocele, medi a hliníka našla cestu späť na medzinárodné komoditné trhy.

Novinka v stavebníctve: meranie cirkulárnej ekonomiky

Na rozdiel od CO2 neexistuje žiadny medzinárodne uznávaný spôsob merania cirkulárnej ekonomiky. Spoločne so spoločnosťou BCG sme teda vyvinuli novú metódu Circelligence. Teraz môžeme hodnotiť celé naše produktové portfólio na ročnej báze na základe toho, ako dobre bola implementovaná cirkularita. Naše výpočty pokrývajú oblasti, ako sú recyklované materiály, design produktu, výrobné metódy, ako spravujeme naše stroje a čo sa stane na konci životného cyklu produktu.

Udržateľný rozvoj

Vďaka spoločnému postupu v oblasti udržateľného rozvoja môžeme zaistiť lepšie podmienky pre životné prostredie, našich zamestnancov, spoločnosť i ekonomické výsledky.

Viac o udržateľnom rozvoji

Jednoduchšia správa strojov

Zjednodušte si finančné plánovanie so službou Fleet management. Mesačný poplatok pokryje všetky vaše stroje vrátane opráv a údržby.

Viac o službe Fleet management

Vylepšená správa majetku

Majte váš majetok lepšie pod kontrolou s pomocou digitálnych nástrojov Hilti určených na správu majetku a optimalizáciu strojového parku.

Viac o správe majetku

Zdieľať