Cestný most

Mosty a viadukty

Riešenia pre opravy, výstavbu a demoláciu mostov

Ponúkame prísne testované a spoľahlivé riešenia pre nové aj existujúce cestné a železničné mosty, od rozšírenia mostných dosiek až po upevnenie zábran proti nárazu alebo riadenú demoláciu. Spolupracujte s nami a získajte prístup k softvéru, nástrojom a odbornej podpore navrhnutej tak, aby vám pomohla v každej fáze vášho projektu stavebnej infraštruktúry.

Loading
Pán pracuje v PROFIS Engineering

Konštrukčné riešenia kotvenia

Zjednodušený návrh vyhovujúcich upevnení pre mostové aplikácie

Využite výhody rýchlejšieho návrhu spojov oceľ-betón a betón-betón, ktoré automaticky spĺňajú príslušné normy a schválenia s naším softvérom PROFIS Engineering.

Popri EN 1992-1 pre návrh výstuže a EN 1992-4 pre navrhovanie kotiev na upevnenie základových pätiek sú zahrnuté predpisy ako Európska technická správa TR 066 pre navrhovanie dodatočne inštalovaných šmykových spojov medzi dvoma vrstvami betónu a Európska technická správa TR 069 pre navrhovanie dodatočne inštalovaných výstuží v spojoch odolávajúcich ohybovým

Zábradlie

Pripojenie základových pätiek

Rýchlejšie a spoľahlivejšie ukotvenie nárazových a protihlukových zábran a zábradlí

Požiadavky na upevnenie oceľových základových platní v projektoch mostov sa značne líšia – od optimálneho výkonu pri dynamickom zaťažení pre protihlukové bariéry až po rozptýlenie nárazového zaťaženia pre zvodidlá.

Naše riešenia upevnenia základnej platne zahŕňajú možnosti s konštrukčnou životnosťou 100 rokov a pokrývajú potrebu ochrany proti korózii v náročných podmienkach prostredia. Pomocou našej metódy SafeSet môžete tiež dosiahnuť produktívnejšie a presnejšie nastavenie chemickej kotvy. A náš systém Adaptive Torque poskytuje efektívne nastavenie rozperných kotiev Hilti v súlade s medzinárodnými schváleniami.

HIT-HY 150 Rebar application Overlays Bridge rehabilitation/strengthening  HIT-HY 150 Rebar Anwendung Aufheben Brückeninstandsetzung/Verstärken

Rozšírenia betónových konštrukcií

Všestranné kotviace systémy pre mostové aplikácie pomocou dodatočne inštalovanej výstuže

Dodatočne inštalované prúty výstuže (PIR) sa používajú v aplikáciách, ako sú prozšírenia mostovky a spevňovanie mostných pilierov. Naše riešenia PIR zahŕňajú kotviace systémy schválené ETA s projektovou životnosťou 100 rokov vrátane seizmických a únavových vlastností. Môžeme dokonca ponúknuť inžinierske posudky na 120-ročnú životnosť.

Pre rýchlejšiu, presnejšiu a bezpečnejšiu inštaláciu PIR vám náš systém SafeSet poskytuje prakticky bezprašné vŕtanie bez potreby čistenia otvorov a presné vstrekovanie chemickej malty pomocou dávkovača lepidla HDE 500-22. Ponúkame aj skenery betónu a ťahové skúšky.

Nadbetonávky existujúcich betónov

Nadbetonávky existujúcich betónov

Získajte spoľahlivý prenos šmyku pomocou systémov schválených ETA

Modernizácia mostov pre vyššie dopravné toky je nákladovo efektívnou alternatívou k budovaniu novej infraštruktúry.

Nadbetonávky existujúcich betónových vrstviev sú preferovanou metódou na rozšírenie a zosilnenie mostoviek a ich zosúladenie s najnovšími technickými normami. Naše ETA-schválené systémy pre spoľahlivý prenos šmyku medzi mostovkami a nadbetonávkami zahŕňajú špeciálne injektážne šmykové spojky. Tieto systémy spĺňajú statické, kvázistatické, seizmické a únavové požiadavky.

Podpery káblov a potrubí

Podpery káblov a potrubí

Flexibilné upevňovacie a modulárne nosné systémy pre mosty

Mosty sú vystavené enormnému statickému zaťaženiu a extrémnym teplotným výkyvom. To predstavuje výzvy pre upevnenie zariadení, ako sú elektrické káble alebo potrubia odpadovej vody. Nesprávna inštalácia môže viesť k problémom s dynamickým zaťažením.

Naše modulárne podporné riešenia zahŕňajú komponenty odolné voči korózii a možnosti seizmickej odolnosti. Umožňujú združovanie médií, ktoré pomáhajú šetriť náklady. Pomôžeme vám v každej fáze – od počiatočného projektovania a informačného modelovania budovy (BIM) až po detailný návrh a prefabrikáciu, ako aj konečnú podporu na mieste.

Rezanie diamantovou stenovou pílou

Riadená demolícia mostov

Rýchlejšie a presnejšie búranie mostov diamantovými nástrojmi

Tradičné metódy úplnej alebo čiastočnej demolácie mosta môžu byť pomalé a drahé. Existuje tiež riziko poškodenia okolitých budov alebo konštrukcií.

Pomocou našich diamantových nástrojov však môžete demolačné úlohy vykonávať s väčšou presnosťou, rýchlosťou a bezpečnosťou. Naše diamantové stenové píly ponúkajú jednoduchšie použitie a rýchlejšie rezanie aj pri práci vo výškach. A naše diamantové drôtové píly vám umožňujú robiť rezy prakticky akejkoľvek hĺbky do železobetónu za mokra aj za sucha.

Mostná konštrukcia

Mosty: poznatky a výzvy

Stiahnite si zadarmo náš návod pre mosty a viadukty pre:

  • Prehľad regulačného rámca pre dodatočne inštalované upevňovacie systémy 
  • Technické popisy kľúčových typov aplikácií 
  • Zhrnutie konštrukčných zásad pre aplikácie - vrátane statických, seizmických a únavových, kde je to relevantné 
  • Navrhované riešenia inštalácie v súlade so schválením

Ask Hilti

Položte otázku pre jedného z našich odborných inžinierov, získajte prístup k technickým článkom, sledujte webináre alebo sa zúčastnite kurzov na požiadanie návštevou našej online inžinierskej komunity Ask Hilti.

Preskúmajte naše online technické fórum

Technické riešenia

Meniace sa predpisy, zložité technické výzvy a ťažkosti pri identifikácii spoľahlivých riešení. Znie vám to povedome? Spojte sa s nami a získajte jasné, odborné rady a prístup k riešeniam navrhnutým na zvýšenie bezpečnosti projektu, presnosti, efektívnosti nákladov a kvality.

Preskúmajte naše technické riešenia

Školenie návrhu kotiev

Prístup k osobným školeniam a bezplatnému elektronickému vzdelávaniu na témy siahajú od základov kotvenia a výstuže až po pokročilé koncepcie návrhu aplikácií. Naše školenia sú relevantné pre každého od čerstvých absolventov až po skúsených inžinierov.

Preskúmajte školenie o návrhu kotiev

Zdieľať