Hilti

Vlastnosti a použitie

Odsávanie prachu DSH-DRS #2302141
Vlastnosti
  • Bezpečnejšie pracovisko – významné zníženie množstva prachu vznikajúceho pri rezaní betónu a muriva
  • Čistejšie rezanie – pomáha znižovať množstvo prachu pri práci v uzavretých priestoroch alebo v priestoroch vyžadujúcich zvýšenú ochranu pred prachom
Použitie
  • Zachytávanie prachu pri suchom rezaní pomocou píly DSH 600-22
  • Kompatibilita so všetkými vysávačmi Hilti
  • Informácie o zhode nájdete vždy v návode na použitie a v miestnych bezpečnostných predpisoch týkajúcich sa ochrany pred prachom

Dokumenty a videá

Odsávanie prachu DSH-DRS #2302141

Konzultácie & Podpora