Hilti

Vlastnosti a použitie

Certifikát service II - detekčné systémy #431168
Vlastnosti
  • Pravidelné využívanie kalibračnej služby zaisťuje spoľahlivé meracie nástroje v každej situácii
  • Kalibračná služba pre všetky meracie nástroje Hilti
  • Poskytujeme kompletný servis z jediného zdroja – vyzdvihnutie a dodanie nástroja, overenie presnosti, kalibrácia a dokumentácia výsledkov skúšky vrátane certifikátu o stave kalibrácie vášho nástroja
  • Dokumentovanú históriu stavu kalibrácie nástroja často vyžadujú audity podľa normy ISO
  • Servisné certifikáty s meracími hodnotami, ktoré sú vždy súčasťou meracích nástrojov na Hilti Fleet Management
Použitie
  • V prípade nepresnosti sa meracie nástroje upravujú a nastavujú s maximálnou precíznosťou pomocou moderného testovacieho vybavenia.
  • Servisný certifikát potvrdzuje stav kalibrácie nástroja

Konzultácie & Podpora