Prípravky na prichytávanie

Ukážte mi tašky, popruhy a kufríky pre prenos meracích prístrojov a skenerov

Ukážte mi tašky, popruhy a kufríky pre prenos meracích prístrojov a skenerov
Kufor POA 66 Kufor / taška pre totálne stanice, prístroje digitálneho vytyčovania alebo ich príslušenstvo
Taška POA 127 Kufor / taška pre totálne stanice, prístroje digitálneho vytyčovania alebo ich príslušenstvo
Kufor PLT 300 prázdn. Kufor / taška pre totálne stanice, prístroje digitálneho vytyčovania alebo ich príslušenstvo
Traggurt POA 28 Kufor / taška pre totálne stanice, prístroje digitálneho vytyčovania alebo ich príslušenstvo