Komponenty sprinklerov

Komponenty pre modulárne sprinklerové aplikácie

Komponenty pre modulárne sprinklerové aplikácie
Uholník MF-FL Štandardný žiarovo zinkovaný (HDG) uholník pre mnohé bežné podperné spojenia
Konzola MQK-41/3 Galvanicky pozinkovaná konzola so 41 mm vysokým, 3 mm hrubým samostatným podperným nosníkom MQ
Konzola MQK-72 Galvanicky pozinkovaná konzola s výškou 72 mm, samostatným podperným nosníkom MQ pre aplikácie so stredným zaťažením
Konzola MQK-72-F Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola so 72 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ so štvorcovou kotevnou platňou pre aplikácie so stredným zaťažením
Uhlová konzola MQW-S Galvanicky pozinkovaný 90-stupňový ťažký uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ v aplikáciách so stredne ťažkým/ťažkým zaťažením