Inžinieri riešia inštaláciu protipožiarnych prestupov

Školenie protipožiarnych systémov

Prečo je dôležité správne riešiť protipožiarnu ochranu budov

Školenie požiarnej ochrany je nutnosť v prípade, že potrebujete realizovať alebo kontrolovať správne vyhotovenie protipožiarnych tesnení. Vyberte si spôsob školenia, ktorý je pre vás najvhodnejší. Na školení sa dozviete aktuálne informácie z legislatívy, ako vyhotovovať tesnenia prestupov a čo je potrebné odovzdávať ku kolaudácii. Všetky typy školenia majú platnosť 2 roky. V prípade, že do kontaktu s týmto školením prichádzate prvý krát, odporúčame voľbu školenia s praktickou časťou.

E-learningové školenia na počítači

E-learning školenie

Toto školenia sa odporúča ako zopakovanie si znalostí v prípade obnovenia certifikácie. Dozviete sa aktuálne novinky a školenie končí testom vedomostí. Je vhodné v prípade, ak certifikát potrebujete obnoviť a nemáte čas sa zúčastňovať školení. Môžete ho vykonať z pohodlia domova alebo kancelárie v čase, ktorý vyhovuje vám. Po ukončení testu vám bude vystavený certifikát, ktorý sa viaže len na osobu, ktorá školenie absolvovala.

Prihlásiť sa
Klávesnica a myš - online školenia

Online webinár

Online webinár sa odporúča v prípade, ak už máte skúsenosť s požiarnou ochranou a nemôžete sa dostaviť na školenie osobne. Pre úspešné absolvovanie školenia je nutné mať vzhliadnuté aspoň 80% webinára a k jednej mailovej adrese sa viaže certifikát pre jednu osobu. V prípade, že potrebujete preškoliť viac osôb využite prosím osobné teoretické alebo praktické školenia.

Prihlásiť sa
Tím sa školský na požiarne systémy

Teoretické školenia

Osobné teoretické školenie je vhodné v prípade, že potrebujete preškoliť viac svojich zamestnancov a je možné ho uskutočniť vo vypísaných termínoch na dohodnutých miestach organizovaných spoločnosťou Hilti, alebo v prípade viac ako 8 účastníkov u vás na firme. Teoretická časť je odporúčaná v prípade, že už máte skúsenosti s požiarnou ochranou a certifikát si obnovujete.

Prihlásiť sa
Praktické školenie protipožiarnych systémov

Školenie s praxou

Ste nováčikom v oblasti požiarnej ochrany a chcete sa dozvedieť ako správne vyhotovovať tesnenia prestupov a dokumentáciu ku kolaudácii? Prihláste sa na praktické školenie kde si priamo vyskúšate prácu s jednotlivými materiálmi a prejdete si konkrétne aplikácie s ktorými sa môžete stretnúť. Rovnako vám zodpovieme akékoľvek otázky, ktoré môžete mať s prípadnou realizáciou požiarnych tesnení.

Prihlásiť sa

Zdieľať