Inžinieri riešia inštaláciu protipožiarnych prestupov

Školenie protipožiarnych systémov

Prečo je dôležité správne riešiť protipožiarnu ochranu budov

Legislatíva, bezpečnosť a požiarna ochrana

Ste stavbyvedúci, majster montážnik alebo revízny technik? Potom je toto školenie určené presne pre vás..

Zoznámte sa z obecnými legislatívnymi podmienkami požiarnych upchávok, so správnym výberom a montážou protipožiarneho materiálu Hilti a v neposlednej rade zo spracovaním predávacej dokumentácie k požiarnym upchávkam.

Niekoľkoročná skúsenosť zo stavieb ukazuje, že len teoretické predstavenie a orientácia v protipožiarnych produktoch nestačí k bezchybnej montáži na stavbe.

Inovované školenie protipožiarnych systémov zahŕňa okrem teoretickej časti aj praktickú montážnu časť, v ktorej si účastníci vyskúšajú aplikáciu produktov priamo na tréningovej stene. Praktická časť naučí účastníkov nielen správne materiály aplikovať, ale rovnako predstavíme tipy a triky ako zrýchliť, zefektívniť a vo výsledku finančne optimalizovať celé riešenie protipožiarnych upchávok.

Absolvovaním školenia získate nielen osvedčenie s platnosťou na 2 roky, ktoré vás oprávňuje k montáži protipožiarnych upchávok Hilti, ale aj podľa spätnej väzby zákazníkov z predošlých školení mnoho praktických a užitočných vedomostí.

Pokiaľ ste už v minulosti naše školenie protipožiarnych systémov už absolvovali a s Hilti materiálmi pravidelne pracujete, potom môžete využiť možnosti absolvovať len teoretickú časť školenia, kde sa dozviete o zmenách v legislatíve, novinkách a úpravách aktuálnych aplikácií.

Legislatíva upravuje postup riešenia protipožiarnej ochrany budov prostredníctvom príslušných zákonov, predpisov a noriem, ktoré majú za účel zaistiť ochranu životov, zdravia a majetku. Fyzicky je riešenie protipožiarnej ochrany zhrnuté v takzvanom PBR (Požiarno bezpečnostné riešenie stavby), ktoré funkčne kombinuje aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany.

V rámci pasívnych systémov požiarnej ochrany sú i takzvané požiarne odolné prestupy (požiarne upchávky). Požiarne upchávky zabraňujú šíreniu plameňov, dymu a toxických plynov cez požiarny prestupy káblov, potrubí alebo stavebné škáry.

Celosvetovo pôsobíme v segmente protipožiarnej ochrany takmer 32 rokov. Na samotnom slovenskom trhu s protipožiarnou ochranou máme za sebou cez 25 rokov praxe a skúseností.

Máme ucelený prístup k protipožiarnej ochrane (ošetrenie požiarnych prestupov), ktorý sa skladá z vlastného vývoja produktov, skúšok, výroby, školení montážnych firiem a v neposlednej rade technickej a obchodníckej podpory priamo na stavbe.

Zdieľať