Technická literatúra pre montážne systémy

 • Katalóg montážne systémy pre inštalácie

  Katalóg montážne systémy pre inštalácie

  Katalóg montážnych systémov. Technické dáta, návrhové tabuľky, produktové portfólio montážnych systémov MM, MQ, MI, MIQ. Prehľad produktov pre aplikácie VZT, SHZ a iného príslušenstva.

  Stiahnuť katalóg (PDF)
  Typické závesy a konštrukcie pre uloženie rozvodov kúrenia

  Typické závesy a konštrukcie pre uloženie rozvodov kúrenia

  Postupy navrhovania, výberu a montáže konštrukcií pre uloženie rozvodov kúrenia. Kalkulácia dilatácií, rozmiestnenie klzných uložení a pevných bodov na potrubnej trase. Výkresy a výkazy materiálov typických konštrukcií pre uloženie dilatujúcich potrubí.

  Stiahnuť (anglicky)
  Typické závesy a konštrukcie pre uloženie rozvodov zdravotechnických rozvodov

  Typické závesy a konštrukcie pre uloženie rozvodov zdravotechnických rozvodov

  Postupy navrhovania, výberu a montáže konštrukcií pre uloženie rozvodov zdravotechniky. Výpočet zaťaženia na jeden záves/konštrukciu. Výkresy a výkazy materiálov typických konštrukcií pre uloženie potrubí.

  Stiahnuť (anglicky)
  Typické závesy a konštrukcie pre uloženie rozvodov vzduchotechniky

  Typické závesy a konštrukcie pre uloženie rozvodov vzduchotechniky

  Postupy navrhovania, výberu a montáže konštrukcií pre uloženie rozvodov VZT. Výpočet zaťaženia na jeden záves/konštrukciu. Výkresy a výkazy materiálov typických konštrukcií pre uloženie VZT potrubí.

  Stiahnuť (anglicky)
  ITM_MM_Typical_Applications_06_04_2016.pdf

  Typizované závesy a konštrukcie z MM montážneho systému

  Technická brožúra vzorových závesov a konštrukciou z MM ľahkého montážneho systému. Výkresy a kusovníky typických, najčastejšie používaných závesov a konštrukcií pre uloženie potrubia.

  Stiahnuť (anglicky)
  Typické závesy a konštrukcie z montážneho systému MQ

  Typické závesy a konštrukcie z montážneho systému MQ

  Technická brožúra vzorových závesov a konštrukcií z montážneho systému MQ. Výkresy a výkazy materiálov najčastejšie používaných závesov a konštrukcií pre uloženie potrubí.

  Stiahnuť (anglicky)

  Typické závesy a konštrukcie z montážneho systému MIQ

  Technická brožúra vzorových konštrukcií z montážneho systému MIQ. Výkresy a výkazy materiálov typických, najčastejšie používaných konštrukcií pre uloženie potrubí.

  Stiahnuť (anglicky)

  Typické závesy a konštrukcie z ťažkých montážnych systémov

  Technická brožúra vzorových konštrukcií z ťažkých montážnych systémov. Výkresy a výkazy materiálov najčastejšie používaných konštrukcií akými sú závesy kotvené do stropu, závesy uchytené do oceľových nosných konštrukcií, priestorové rámy kotvené do podlahy, zdvojené podlahy, plošiny a pomocné konštrukcie pre výťahové šachty.

  Stiahnuť (anglicky)
  Požiarna odolnosť Hilti montážnych systémov

  Požiarna odolnosť Hilti montážnych systémov

  Technická brožúra pre návrh konštrukcií z Hilti montážnych systémov na účinky požiaru. Prehľad montážnych systémov testovaných na požiarnu odolnosť a typických konštrukcií s požiarnou odolnosťou.

  Stiahnuť (anglicky)
  Typické závesy a konštrukcie z montážnych systémov s požiarnou odolnosťou

  Typické závesy a konštrukcie z montážnych systémov s požiarnou odolnosťou

  Technická brožúra vzorových závesov a konštrukcií s požiarnou odolnosťou. Tabuľky zaťaženia požiarne odolných závesov pre potrubia a vzduchotechniku.

  Stiahnuť (anglicky)

  Korózia a jej vplyv na kotviace systémy

  Technický manuál obsahujúci informácie o typoch korózií a vhodnosti použitia odlišných povrchových úprav. Vplyv rozdielnych korozívnych prostredí na kotevné elementy, prvky montážnych systémov a prvky priamej montáže.

  Stiahnuť (anglicky)
  Závesy a konštrukcie z montážnych systémov odolných voči zemetraseniu

  Závesy a konštrukcie z montážnych systémov odolných voči zemetraseniu

  Technický manuál pre navrhovanie konštrukcií z montážnych systémov s odolnosťou voči seizmickému zaťaženiu. Detaily jednoduchých a rámových konštrukcií odolných voči zemetraseniu. Záťažové tabuľky, technické listy prvkov vhodných pre seizmicky zaťažované konštrukcie. Montážne návody.

  Stiahnuť (anglicky)

  Technická knižnica

  Naša technická knižnica Hilti obsahuje technické údaje a dokumenty, ktoré vám pomôžu s vaším stavebným projektom. Jej súčasťou sú produktové brožúry, schvaľovacia a kontrolná dokumentácia a pokyny na použitie.

  Viac informácií

Zdieľať