Ako navrhovať montážne systémy v oblastiach zemetrasení

Produkty, služby a software pre seizmické aplikácie

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

O zemetraseniach spravidla počúvame, až keď majú naozaj ničivé dôsledky, ale v skutočnosti sa odohrávajú každý deň na rôznych miestach po celom svete.

Stavebné predpisy (NTC 2008 a Eurocode 8) teraz vyžadujú u nenosných prvkov a technických zariadení seizmickú odolnosť.

Platí to pre všetky verejné budovy vrátane nemocníc, nákupných centier, hotelov a škôl.

FYZIKÁLNE ASPEKTY ZEMETRASENÍ

Please enter alternative text here (optional)
 • Počas zemetrasení pôsobí na potrubie vo všetkých smeroch ďalšie zaťaženie
 • Z hľadiska uloženia potrubia býva najkritickejšie zaťaženie vo vodorovnej rovine (Ex a Ey)
 • Stavebné predpisy (ako napr. EC8 alebo IBC) ponúkajú zjednodušené postupy výpočtu seizmických zaťažení na základe ekvivalentnej statickej analýzy
 • Podľa väčšiny stavebných predpisov nie je potrebné zohľadňovať dodatočné zvislé seizmické zaťaženie
 • Aby montážne systémy odolali týmto vodorovným silám, musia byť dostatočne tuhé, prípadne konštruované s pozdĺžnym aj priečnym vystužením, a súčasne vhodným spôsobom ukotvené k základnému materiálu

AKO NAVRHOVAŤ A STAVAŤ V OBLASTIACH ZEMETRASENÍ

 • Hilti MQS seismic modular support system

  Montážny systém MQS

  Montážny systém MQS Bol navrhnutý a odskúšaný v našich výskumných laboratóriách, aby odolával vodorovným seizmickým silám, ktoré zvyčajne pôsobia počas zemetrasenia. Pri použití so systémom Hilti MQ umožňujú nové súčasti systému Hilti MQS vytvárať na mieru uspôsobené riešenia, ktoré odolávajú zemetraseniu.

  Viac informácií
  Hilti services PROFIS training

  Technické semináre a konferencie

  Ponúkame školenia šité na mieru, ktoré vám pomôžu s bezpečným seizmickým návrhom podľa aktuálnych predpisov a s využitím našich najmodernejších seizmicky odolných riešení.

  Viac informácií

SEIZMICKÝ VÝSKUM A SKÚŠKY HILTI

Spolupráca s Kalifornskou univerzitou v San Diegu

V spoločnosti Hilti pevne veríme vo výskum a vývoj. Prevádzkujeme vlastné laboratóriá a testovacie zariadenia a spolupracujeme s dôveryhodnými partnermi na celom svete.

V oblasti seizmických skúšok spolupracujeme s partnermi na Katedre pozemného staviteľstva Kalifornskej univerzity v San Diegu.

V rámci tohto vzrušujúceho projektu sme vykonávali dôkladné skúšky parametrov našich produktov na najväčšom vibračnom stole na svete - účelovo postavená päťpodlažná budova, ktorá môže byť vystavovaná sériám otrasov podľa Richterovej škály v mierke 1: 1.

Je to skvelá príležitosť pre výskum a navrhovanie našich seizmicky odolných produktov, vrátane všetkých súčastí moderného modulárneho podperného montážneho systému Hilti MQS.

Zdieľať