Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Ako navrhovať montážne systémy v oblastiach zemetrasení

Produkty, služby a software pre seizmické aplikácie

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

O zemetraseniach spravidla počúvame, až keď majú naozaj ničivé dôsledky, ale v skutočnosti sa odohrávajú každý deň na rôznych miestach po celom svete.

Stavebné predpisy (NTC 2008 a Eurocode 8) teraz vyžadujú u nenosných prvkov a technických zariadení seizmickú odolnosť.

Platí to pre všetky verejné budovy vrátane nemocníc, nákupných centier, hotelov a škôl.

FYZIKÁLNE ASPEKTY ZEMETRASENÍ

Please enter alternative text here (optional)
  • Počas zemetrasení pôsobí na potrubie vo všetkých smeroch ďalšie zaťaženie
  • Z hľadiska uloženia potrubia býva najkritickejšie zaťaženie vo vodorovnej rovine (Ex a Ey)
  • Stavebné predpisy (ako napr. EC8 alebo IBC) ponúkajú zjednodušené postupy výpočtu seizmických zaťažení na základe ekvivalentnej statickej analýzy
  • Podľa väčšiny stavebných predpisov nie je potrebné zohľadňovať dodatočné zvislé seizmické zaťaženie
  • Aby montážne systémy odolali týmto vodorovným silám, musia byť dostatočne tuhé, prípadne konštruované s pozdĺžnym aj priečnym vystužením, a súčasne vhodným spôsobom ukotvené k základnému materiálu

SEIZMICKÝ VÝSKUM A SKÚŠKY HILTI

Spolupráca s Kalifornskou univerzitou v San Diegu

V spoločnosti Hilti pevne veríme vo výskum a vývoj. Prevádzkujeme vlastné laboratóriá a testovacie zariadenia a spolupracujeme s dôveryhodnými partnermi na celom svete.

V oblasti seizmických skúšok spolupracujeme s partnermi na Katedre pozemného staviteľstva Kalifornskej univerzity v San Diegu.

V rámci tohto vzrušujúceho projektu sme vykonávali dôkladné skúšky parametrov našich produktov na najväčšom vibračnom stole na svete - účelovo postavená päťpodlažná budova, ktorá môže byť vystavovaná sériám otrasov podľa Richterovej škály v mierke 1: 1.

Je to skvelá príležitosť pre výskum a navrhovanie našich seizmicky odolných produktov, vrátane všetkých súčastí moderného modulárneho podperného montážneho systému Hilti MQS.

Zdieľať

Nákup alebo servis strojov pohodlne online! Aktuálne informácie

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS