Ochrana budov pred zemetrasením

Seizmicky odolný montážny systém MQS

Hilti MQS seismic modular support system

Náš Hilti MQS systém je určený na použitie v rámci ochrany pred seizmickými vplyvmi.

Navrhli sme ho tak, aby odolával horizontálnym seizmickým silám, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri zemetrasení, a náležite odskúšali.

Súčasti Hilti MQS systému možno kombinovať s naším systémom Hilti MQ a vytvárať tak na mieru prispôsobené riešenia pre technické zariadenia, elektrorozvody a vzduchotechniku odolné voči zemetraseniu.

VÝHODY

  • Systém MQS ponúka maximálnu flexibilitu pre variabilný uhol montáže
  • Vrúbkovanie a pružina spojovacieho čapu MQ sa starajú o dokonalé spojenie nosníka so súčasťami systému MQ a zároveň umožňujú ľahkú rektifikáciu pred záverečným upevnením
  • Vysoká nosnosť a celková robustnosť systému dodáva konštrukcii vynikajúcu stabilitu

Zdieľať