Vŕtanie do betónu pomocou kombinovaného kladiva
Vŕtanie do betónu pomocou kombinovaného kladiva

Bezpečnostné prvky

Zaistite si vyšší komfort a bezpečnosť práce

Pri práci so strojmi, ktoré sú určené na vŕtanie, rezanie a brúsenie, vždy existujú bezpečnostné riziká.

Pokiaľ sa vám napríklad zasekne vrták pri náraze na výstuž, spätný ráz sa môže dostať až k užívateľovi a spôsobiť mu zranenie. Rozlomený kotúč pri brúsení zase môže letiacimi úlomkami ohroziť užívateľov alebo ostatných pracovníkov stavby. Pri práci vo výškach môžu podobné neočakávané udalosti vyústiť do ďalších vážnych zranení spôsobených pádom.

Každý zodpovedný zamestnávateľ sa snaží svojich zamestnancov ochrániť pred podobnými rizikami. Nižšie nájdete odporúčania, pracovné postupy aj techonológie, ktoré vám pomôžu to docieliť a sú v súlade so "STOP" princípom.

Vŕtanie do betónu pomocou kombinovaného kladiva TE 60

Predchádzajte pretočeniu stroja

Pri vŕtaní do vystuženého betónu hrozí riziko zaseknutia vrtáka o výstuž. Toto nebezpečenstvo je ešte vyššie vo vysokých otáčkach stroja. Pokiaľ k takej situácii dôjde, vrták sa zasekne a stroj sa začne nekontrolovane pretáčať, čo môže ľahko viesť k zraneniu. Navyše môže hybná sila stroja vyviesť používateľa z rovnováhy, čo je veľmi nebezpečné predovšetkým pri práci vo výškach.

Substitúcia: vyhnite sa rizikám vďaka alternatívam

Eliminujte vŕtanie už vo fáze návrhu

Inštaláciou kotevných nosníkov HAC ešte pred liatím betónu sa môžete jednoducho vyhnúť vŕtaniu v ďalších fázach stavby a potenciálnym rizikám spojeným s navŕtaním výstuže.

Technológie: produkty na znižovanie rizík

Používaním strojov s aktívnou kontrolou krútiaceho momentu (ATC) značne znížite riziko pretočenia stroja.

Pokročilé senzory a brzda motora pomáhajú obmedziť riziko pretočenia tým, že včas vypnú stroj v prípade zaseknutia vrtáka a stroj sa tak nezačne nekontrolovane pretáčať.

Technológiu ATC nájdete v celom rade našich strojov:

Práca s kombinovaným kladivom

Sieťové kombinované kladivá

Univerzálne a výkonné sieťové kombinované kladivo na vŕtanie a sekanie do betónu a vybavené systémami ATC a AVR.

Kombinované kladivo TE 60-ATC-AVR
Sekanie s akumulátorovým kombinovaným kladivom s odsávaním

Akumulátorové kombinované kladivá

Vysoko výkonné kombinované kladivo s ATC a AVR pre náročné vŕtanie a sekanie do betónu.

Kombinované kladivo TE 60-22
Vŕtanie do dreva pomocou akumulátorového skrutkovača

Akumulátorové skrutkovače

Univerzálny a ľahký 22V skrutkovač vybavený ATC, ktorý je vhodný na využitie do dreva, železa aj iných materiálov.

Akumulátorový skrutkovač SF 4-22
úhlové brusky Hilti

Akumulátorové uhlové brúsky

Ľahká a výkonná 22V akumulátorová brúska so systémami ATC a AVR a reguláciou otáčok.

Akumulátorová uhlová brúska AG 4S-22

Organizácia práce: správne pracovné postupy

Všetci zamestnanci by mali byť oboznámení s rizikami spojenými so zaseknutím stroja a mali by byť preškolení pre minimalizáciu týchto rizík. Pravidelné preškoľovanie by malo zahŕňať bezpečné používanie strojov, ktoré pracovníci používajú a oboznámia sa s pokynmi v manuáloch týchto strojov a ich striktné dodržiavanie.

Pri vŕtaní a sekaní je vždy nutné pevne držať stroj oboma rukami a mať stabilný postoj. Riziko zaseknutia nástroja hrozí vždy, preto je nutné stáť telom mimo dráhu pretočenia tela stroja, a to aj v prípade, že je stroj vybavený systémom ATC.

Pomôcky: kde riziká pretrvávajú

Pri používaní elektrického náradia je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Ochranné prilby, okuliare, odev, rukavice a bezpečnostná obuv sú nevyhnutnou výbavou každého zamestnanca na stavbe.

Rezanie výstuže pomocou uhlovej brúsky

Predchádzajte riziku porezania

Pri rezaní s uhlovými brúskami, benzínovými pílami a elektrickými rezačmi je potrebné zohľadniť riziko porezania. K poraneniu môže dôjsť v dôsledku kontaktu s rotujúcim kotúčom alebo ak kotúč praskne a jeho časti zasiahnu používateľa alebo ostatných pracovníkov na stavbe.

Použitie "STOP" princípu tieto riziká minimalizuje.

Substitúcia: vyhnite sa rizikám vďaka alternatívam

Znížte množstvo rezania na stavbe objednaním predpripravených a narezaných dielov (služby prefabrikácie) alebo rezaním mimo stavby v kontrolovaných a bezpečných podmienkach.

Technológia: bezpečnostné prvky pre znižovanie rizík

Rezanie výstuže pomocou uhlovej brúsky

Bezpečnostný spínač

Automaticky vypne stroj při uvolnění spínače.

Řezání betonu pomocí akumulátorové pily

Kotúčová brzda

Systém kotúčovej brzdy zastaví kotúč do niekoľkých sekúnd po uvoľnení spínača.

Rezanie drážky do betónu pomocou elektrického rezača

Ochranný kryt

Kryt ochráni užívateľov a ostatných pracovníkov pred letiacimi úlomkami prasknutého kotúča.

Organizácia práce: správne pracovné postupy

Revízia pracovných postupov a procesov je dôležitá pre bezpečnosť pri používaní rezacích strojov. Medzi opatrenia, ktoré môžete prijať, patria:

  • Pravidelná kontrola stroja a spotrebného materiálu: stroje je potrebné pravidelne testovať a udržiavať, a to vrátane spotrebného materiálu. Pracovník by mal vždy vykonať vizuálnu kontrolu stroja – skontrolovať kábel, kotúč a ochranný kryt pred tým, než začne pracovať.
  • Bezpečnostné zásady: je potrebné zaistiť, aby kryty a ďalšie bezpečnostné prvky boli v dobrom prevádzkovom stave a nebolo s nimi manipulované
  • Komplexné školenia: všetci zamestnanci by mali absolvovať podrobné školenia a pravidelné preškolenia, ktoré sa zameriavajú na riziká práce s rezacími strojmi.

Pomôcky: kde riziká pretrvávajú

Pri používaní rezacích strojov je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Ochranné prilby, okuliare, odev, rukavice a bezpečnostná obuv sú nevyhnutnou výbavou každého zamestnanca na stavbe.

Rezacie stroje by mali byť používané oboma rukami a zo stabilného postoja. Pre minimalizáciu rizík ostatným pracovníkom na stavbe by nemali byť tieto stroje používané v bezprostrednej blízkosti ostatných.

Zdieľať