Vŕtanie jadrovou diamantovou vŕtačkou s odsávaním
Vŕtanie jadrovou diamantovou vŕtačkou s odsávaním

Prach pod kontrolou

Vyšší komfort pri práci, bezpečnosť a produktivita vďaka systému odsávania prachu DRS

Každodenné činnosti na stavbe, ako brúsenie, rezanie, vŕtanie alebo sekanie, môžu vytvárať nebezpečný prach, ktorý môže mať negatívny vplyv na zdravie aj produktivitu pracovníkov. Tento prach sa navyše často šíri mimo staveniska a môže tak ovplyvňovať aj okolie stavby vrátane jeho obyvateľov a životného prostredia.

Väčšina škodlivých prachových častíc je taká malá, že je len ťažko viditeľná voľným okom a čím menšie tieto častice sú, tým dlhšie trvá ich usadenie. Pre ilustráciu - prachová častica o veľkosti 0,1 mikrometra môže dopadnúť na zem z výšky jedného metra až po viac ako 12 dňoch. To je dôvod, prečo na stavbách môžeme cítiť vôňu betónu, aj keď už žiadny prach nie je vidieť. Ide práve o tieto mikroskopické prachové častice.

Prehľad prašnosti s a bez systému DRS

Stavebný prach je vážnym zdravotným rizikom

Každý zamestnávateľ v stavebníctve chce ochrániť svojich pracovníkov pred zbytočnými zdravotnými a bezpečnostnými rizikami. Jedným z týchto rizík je dlhodobé vystavenie stavebnému prachu.

Častice kremičitého prachu z betónu, dlaždíc, tehál a lepidiel môžu spôsobovať rakovinu a neliečiteľnú silikózu, ak sa prach dostane do pľúcnych mechúrikov. Prach môže tiež vyvolať astmu, alebo prispieť k jeho zhoršeniu.

Prach ovplyvňuje každú fázu stavby

Okrem zníženia produktivity pracovníkov kvôli pracovnej neschopnosti ovplyvňuje prach každú fázu stavebných projektov:

  • Zdržanie: utesnenie ďalších častí stavby pred začatím práce
  • Poškodenie majetku: negatívny vplyv na koberce, nábytok a ďalšie vybavenie
  • Vplyv na ostatné činnosti: omietky, výmaľba, elektrické rozvody
  • Oneskorené odovzdanie stavby: časovo náročné upratovanie po dokončení práce

Ďalším dopadom prachu môže byť zanášanie strojov, ich motorov a iných pohyblivých častí. Dôsledkom môžu byť prestoje a vysoká cena za opravy. Prach sa zároveň usadzuje na spotrebnom materiáli a môže znižovať jeho efektivitu a životnosť.

Prach na stavbách má za následok aj zhoršenie viditeľnosti, podráždenie očí a dýchacích ciest, zanášanie pracovných odevov, mobilných telefónov atď. Cielené znižovanie množstva škodlivého prachu na stavbách vedie nielen k lepším pracovným podmienkam, ale aj k vyššej produktivite spôsobenej komfortnejším pracovným prostredím.

Pre minimalizáciu množstva prachu na stavbách sa riaďte podľa "STOP" princípu:

Substitúcia: vyhnite sa prachu vďaka alternatívam

Recyklácia vody pomocou recyklátora

Jadrové vŕtanie s vodným chladením

Udržujte vaše stavby čisté. Recyklátor vody odsáva a filtruje kal pri jadrovom vŕtaní. Prach sa nevytvára a vyfiltrovaných zvyškov sa môžete jednoducho zbaviť.

Recyklátor vody DD-WMS 100
Kotvenie do stropu pomocou akumulátorového vsadzovacieho prístroja BX 3

Priama montáž

Prejdite na kotvenie pomocou akumulátorového vsadzovacieho prístroja BX 3 - čistejšiu, tichšiu a bezprašnú alternatívu k vŕtaniu.

Vsadzovací stroj BX 3
Vopred zabetónovaný nosník HAC

Projektové riešenie

Inštaláciou kotevných nosníkov HAC ešte pred liatím betónu môžete jednoducho minimalizovať nutnosť vŕtania a s ním spojenej tvorby prachu v ďalších fázach stavby.

Vopred zabetónované nosníky HAC

Technológie: produkty na znižovanie prašnosti

Máme desiatky rokov skúseností s vývojom technológií na odsávanie prachu. Naše výskumné stredisko zamerané na prach v nemeckom Kauferingu sa aktívne podieľa na vývoji nových štandardov ako je EN 50632.

Hilti náradie, príslušenstvo a spotrebný materiál (ako vrtáky, kotúče, pílové listy alebo sekáče) sú navrhnuté ako súčasť nášho systému na odstraňovanie prachu (DRS), ktorý si kladie za cieľ efektívne zbierať škodlivý prach už pri jeho vzniku.

Vďaka tomu je 95 % našich strojov vybavených týmto systémom a prispievajú tak k takmer bezprašnému pracovnému prostrediu a zdraviu zamestnancov v stavebníctve.

S pomocou DRS ide vykonávať nasledujúce činnosti:

Vrtání s odsáváním pomocí TE 6-22 a systému DRS

Vŕtanie

Zbavte sa až 97% prachu vďaka nástavcu na odstraňovanie prachu TE-DRS, ktorý je kompatibilný s vŕtacími kladivami SDS Plus.

Rovnaký účinok docielite aj použitím dutých vrtákov TE-YD v kombinácii s kombinovanými kladivami SDS Max. S našimi vysávačmi dosiahnete takmer bezprašné vŕtanie do betónu.

Systémy odsávania prachu TE-DRS Duté vrtáky TE-YD
Búranie s odsávaním DRS a búracím kladivom TE 2000-AVR

Sekanie a búranie

O 95% prachu menej na stavenisku pri demolácii s búracím kladivom TE 2000-AVR vám prinesie použitie odsávania TE DRS-B a univerzálneho vysávača VC 20 alebo VC 40.

Systém odsávania prachu TE DRS-B
Rezanie za mokra pomocou rezača DCH 300-X

Drážkovanie

Rezanie betónu pomocou rezača DCH 300-X môže byť až o 30 % rýchlejšie ako rezanie za sucha. Pokiaľ ale uprednostňujete suchú variantu, využite spolu so strojom vysávač VC 60M-X na dosiahnutie takmer perfektnej bezprašnosti.

Elektrické rezače
Rezanie s pílou SC 4WL pripojenou k vysávaču

Rezanie

Odsávanie prachu s akumulátorovými okružnými pílami Hilti je veľmi jednoduché. Stačí pripojiť univerzálny vysávač VC 20 alebo VC 40.

Akumulátorové okružné píly
Broušení s bruskou na beton DGH 150

Brúsenie

Prípojku na odsávanie prachu nájdete aj na našich brúskach na betón, vrátane brúsky DGH 150.

Brúsky na betón
Portfólio vysávačov Hilti na stavbe

Vysávanie

Vysávače Hilti sú navrhnuté s dôrazom na vysoký výkon, efektivitu a robustnosť, ktorá vydrží aj tie najťažšie podmienky na stavbách.

Systém automatického čistenia filtrov navyše každých 15 sekúnd na krátky okamih obráti smer prúdenia vzduchu vo vnútri systému a tým tak predchádza tvorbe prachovej vrstvy na filtri a udržuje vysoký výkon.

Vysávače Hilti

Prachové triedy a výber vysávača

Vyberte tú správnu triedu vysávača pre vašu prácu

Pri práci s materiálmi, ktoré generujú veľké množstvo nebezpečného prachu, by mala byť vašou hlavnou prioritou ochrana zdravia. Vysávače sú to najdôležitejšie pre minimalizáciu týchto rizík. Možno ich rozdeliť do niekoľkých tried podľa typu odsávaného prachu a limitov, ktoré sú s danou činnosťou stanovené.

Trieda L (nízke riziko)

Trieda L zahŕňa bežný prach, mäkké drevá a materiály s tvrdým povrchom.

Maximálna povolená koncentrácia prachu triedy L je > 1 mg/m³, čo znamená, že vysávač musí odstrániť 99 % prachu.

Trieda M (stredné riziko)

Prach z tvrdého dreva, cementu, betónu, dlaždíc a náterov patrí do triedy M.

Maximálna povolená koncentrácia prachu triedy M je ≥ 0.1 mg/m³, čo znamená, že vysávač musí odstrániť 99,9 % prachu.

Trieda H (vysoké riziko)

Typický prach třídy H najdeme v azbestu, minerálních vlánkech,  bitumenu a umělých vláknech, jako je třeba skelné vlákno. 

Maximální povolená koncentrace prachu třídy H je < 0.1 mg/m3, což znamená, že vysavač musí odstranit 99.995 % prachu.

Organizácia práce: spôsoby minimalizácie kontaktu s prachom

Tretím pilierom "STOP" princípu je implementácia pravidiel organizácie práce, ktorá obmedzí kontakt s prachom na minimum.

Jedným z efektívnych spôsobov, ako minimalizovať kontakt s prachom je rotácia pracovníkov na stanovištiach s vyššou koncentráciou prachu. Týmto spôsobom nebudú jednotlivci vystavovaní nebezpečnému množstvu prachu. Ďalšou prospešnou iniciatívou v stavebníctve je zákaz zametania. Vysávanie prachu oproti zametaniu totiž oveľa menej rozvíruje prach do ovzdušia.

V neposlednom rade je potrebné spomenúť pravidelné školenia ohľadom prašnosti na staveniskách, ktoré pracovníkom pripomenie správne a hygienické postupy pri činnostiach, ktoré generujú prach aj nebezpečenstvá s ním spojené.

Pomôcky: kde riziká pretrvávajú

Pokiaľ nie je možné dosiahnuť limity prašnosti na staveniskách, je potrebné používať osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Masky, ochranné okuliare, rukavice a vhodné pracovné oblečenie sú základným vybavením aj pri využívaní strojov vybavených systémami odsávania prachu. Pre maximálnu ochranu vo veľmi prašnom prostredí je na zamedzenie vdychovaniu prachu potrebné využívať respirátory.

Zdieľať