Hilti

Vlastnosti a použitie

Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085
Vlastnosti
 • Plne automatizované vodorovné vyrovnávanie, ovládanie jednou osobou s PR 35
 • Úspora času
 • Nižšia pravdepodobnosť chýb vďaka nižšej potrebe komunikovať a počítať
 • IP 56 a trecia spojka pre dlhú životnosť
Použitie
 • Prenášanie výšok( t.j. referenčných nivelačných značiek)
 • Kontrola výšok
 • Výkop
 • Betonáž

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

 • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
 • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
 • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
 • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

 • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
 • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
 • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
 • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
 • Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085

Dokumenty a videá

Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085

Konzultácie & Podpora