Prijímače, cieľové značky a reflektory

Ukážte mi laserové prijímače, diaľkové ovládanie a cieľové značky navrhnuté za účelom zjednodušenia zameriavania lasera aj v podmienkach vysokej intenzity svetla

Ukážte mi laserové prijímače, diaľkové ovládanie a cieľové značky navrhnuté za účelom zjednodušenia zameriavania lasera aj v podmienkach vysokej intenzity svetla