Montážní úhelníky na vzduchotechnické potrubí

Rôzne ventilačné uhly rozličných tried nosnosti navrhnuté pre širokú škálu rôznych vzduchotechnických aplikácií

Rôzne ventilačné uhly rozličných tried nosnosti navrhnuté pre širokú škálu rôznych vzduchotechnických aplikácií
Uhlová spojka MT-C-LDP L1 OC Uhlová spojka na montáž nosníkových konštrukcií alebo nosníkov s roznášacou doskou určená na použitie v exteriéri s nízkym znečistením