Nosníkový systém pre vysoké zaťaženia (MI)

Najpevnejší nosníkový systém Hilti pre vysoké zaťaženie pre potrubia veľkých priemerov

Najpevnejší nosníkový systém Hilti pre vysoké zaťaženie pre potrubia veľkých priemerov
Montážny nosník MI Žiarovo pozinkované (HDG) inštalačné nosníky na konštrukciu nastaviteľných, MEP podpier pre veľké zaťaženie a modulárnych 3D konštrukcií
MIC-C90-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
MIC-C120-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
Konzola MIC-S90H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
Konzola MIC-S120H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
Kotevná platňa MIC-C-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) kotevná platňa na upevnenie nosníkov MI-90 k betónu v ťažkých aplikáciách
Spojka MIC-CU-MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov priamo na betón s uhlom v rozpätí 0° až 180°
Spojka MIC-S Spojka na pripájanie modulárnych systémov k štrukturálnym oceľovým nosníkom
Nosníková svorka MI-DGC Žiarovo zinkovaná (HDG) zdvojená nosníková svorka na pripevnenie nosníkov MI k oceľovým nosníkom v ťažkých aplikáciách
MI-SGC M12 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MIQ priamo na oceľové nosníky
MI-SGC M16 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MI priamo na oceľové nosníky
Spojka MIC-SC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná spolu s kotevnými doskami MI, ktoré umožňujú voľné polohovanie nosníka
Spojka MIC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MI pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
Spojka MIC-UH Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na vzájomné upevnenie nosníkov MI
Spojka MIC-BA/H Špičkové žiarovo zinkované (HDG) spojky ponúkajú maximálnu flexibilitu v rámci modulárneho systému MI
Spojka MIC-T Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov MI kolmo jeden voči druhému
Spojka MIC-L Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov MI kolmo jeden voči druhému
Spojka MIC-90-LH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka ponúka maximálnu nosnosť v modulárnom systéme MI a MIQ
Spojka MIC-U-MA Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s nastaviteľným uhlom používaná so spojkami MIC-MAH na vzájomné upevnenie nosníkov MI pod uhlom
Spojka MIC MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s nastaviteľným uhlom na upevnenie nosníkov MI nosníkom pod uhlom
MIC-MI/MQ M8 Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ súbežne s nosníkmi MI
MIC-MI/MQ-X Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ kolmo na nosníky MI
Skrutka MIA-EH Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka s zabudovanou ozubenou podložkou pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
Ozubená platňa MIA-TP Žiarovo zinkovaná (HDG) ozubená platňa používaná spolu so svorníkom MIA-OH na pripevnenie spojok MI a MIQ
MP-PS 1-1 Potrubné uloženie Nastaviteľné jednoduché potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21-173 mm (1/2" až 6") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
MP-PS 2-2 Potrubné uloženie Nastaviteľné zdvojené potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21-328 mm (1/2" až 12") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
MP-PS 4-2 Potrubné uloženie Nastaviteľné štvornásobné potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 217 – 610 mm (8" až 24") do rôznych základných materiálov v prostredí s miernou koróziou
MIC-PS/MIC-PSP Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom v ťažkých aplikáciách s rozpínaním
MIC-TRC Spojka (dvojitá) Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie závitových tyčí M12 (1/2") a M20 (3/4") k nosníkom MI
Spojka MIC - TRC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie závitových tyčí (M16) k nosníkom MI
Spojka MIC-UB Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie U svorníkov k nosníkom MI
Spojka MIC-UB Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na pripevnenie U svorníkov k nosníkom MI s väčšou nastaviteľnosťou
U svorník MIA-BO Žiarovo zinkovaný U svorník (HDG) na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom
MIC-PA Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom v ťažkých aplikáciách
Klzné uloženie MRG 2,0-F Prémiové žiarovo zinkované (HDG) klzné uloženie pre aplikácie kúrenia a chladenia so stredným zaťažením