Nosníkový systém pre vysoké zaťaženia (MI)

Najpevnejší nosníkový systém Hilti pre náročné podmienky šetrí čas a zvyšuje produktivitu v rôznych aplikáciách

Najpevnejší nosníkový systém Hilti pre náročné podmienky šetrí čas a zvyšuje produktivitu v rôznych aplikáciách
Montážny nosník MI Žiarovo pozinkované (HDG) inštalačné nosníky na konštrukciu nastaviteľných, MEP podpier pre veľké zaťaženie a modulárnych 3D konštrukcií
MIC-C90-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
MIC-C120-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
Konzola MIC-S90H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
Konzola MIC-S120H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
Kotevná platňa MIC-C-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) kotevná platňa na upevnenie nosníkov MI-90 k betónu v ťažkých aplikáciách
Spojka MIC-CU-MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov priamo na betón s uhlom v rozpätí 0° až 180°
Spojka MIC-S Spojka na pripájanie modulárnych systémov k štrukturálnym oceľovým nosníkom
Nosníková svorka MI-DGC Žiarovo zinkovaná (HDG) zdvojená nosníková svorka na pripevnenie nosníkov MI k oceľovým nosníkom v ťažkých aplikáciách
MI-SGC M12 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MIQ priamo na oceľové nosníky
MI-SGC M16 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MI priamo na oceľové nosníky
Spojka MIC-SC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná spolu s kotevnými doskami MI, ktoré umožňujú voľné polohovanie nosníka
Spojka MIC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MI pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
Spojka MIC-UH Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na vzájomné upevnenie nosníkov MI
Spojka MIC-BA/H Špičkové žiarovo zinkované (HDG) spojky ponúkajú maximálnu flexibilitu v rámci modulárneho systému MI
Spojka MIC-T Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov MI kolmo jeden voči druhému
Spojka MIC-L Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov MI kolmo jeden voči druhému
Spojka MIC-90-LH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka ponúka maximálnu nosnosť v modulárnom systéme MI a MIQ
Spojka MIC-U-MA Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s nastaviteľným uhlom používaná so spojkami MIC-MAH na vzájomné upevnenie nosníkov MI pod uhlom
Spojka MIC MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s nastaviteľným uhlom na upevnenie nosníkov MI nosníkom pod uhlom
MIC-MI/MQ M8 Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ súbežne s nosníkmi MI
MIC-MI/MQ-X Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ kolmo na nosníky MI
Skrutka MIA-EH Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka s zabudovanou ozubenou podložkou pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
Ozubená platňa MIA-TP Žiarovo zinkovaná (HDG) ozubená platňa používaná spolu so svorníkom MIA-OH na pripevnenie spojok MI a MIQ
MIC-PS/MIC-PSP Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom v ťažkých aplikáciách s rozpínaním
MIC-TRC Spojka (dvojitá) Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie závitových tyčí M12 (1/2") a M20 (3/4") k nosníkom MI
Spojka MIC - TRC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie závitových tyčí (M16) k nosníkom MI
Spojka MIC-UB Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie U svorníkov k nosníkom MI
Spojka MIC-UB Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na pripevnenie U svorníkov k nosníkom MI s väčšou nastaviteľnosťou
U svorník MIA-BO Žiarovo zinkovaný U svorník (HDG) na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom
MIC-PA Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom v ťažkých aplikáciách
Klzné uloženie MRG 2,0-F Prémiové žiarovo zinkované (HDG) klzné uloženie pre aplikácie kúrenia a chladenia so stredným zaťažením