Štandardné príslušenstvo pre 3D konštrukcie

Štandardné diely na montáž modulárnych 3D konštrukcií,, ako napríklad prístupových plošín, závesných stropných konštrukcií, nastaviteľných konštrukcií pre zdravotnícke vybavenie a pod.

Štandardné diely na montáž modulárnych 3D konštrukcií,, ako napríklad prístupových plošín, závesných stropných konštrukcií, nastaviteľných konštrukcií pre zdravotnícke vybavenie a pod.