Nosníkový systém pre vysoké zaťaženia (MIQ)

Nosníkový systémy pre ťažké zaťaženia so zabudovaným profilom MQ – vhodný pre výstavbu plošín a iných 3D konštrukcií

Nosníkový systémy pre ťažké zaťaženia so zabudovaným profilom MQ – vhodný pre výstavbu plošín a iných 3D konštrukcií
Nosník MIQ Nosník pre ťažké zaťaženie podpier MEP a modulárne rámovanie
MI-SGC M12 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MIQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MI-DGC Žiarovo zinkovaná (HDG) zdvojená nosníková svorka na pripevnenie nosníkov MI k oceľovým nosníkom v ťažkých aplikáciách
Spojka MIQC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MIQ pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
Spojka MIQC-SC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná spolu s kotevnými platňami MIQ, ktoré umožňujú voľné polohovanie nosníka
Skrutka MIA-EH Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka s zabudovanou ozubenou podložkou pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
Ozubená platňa MIA-TP Žiarovo zinkovaná (HDG) ozubená platňa používaná spolu so svorníkom MIA-OH na pripevnenie spojok MI a MIQ
Nosníková spojka MQV Pozinkovaná nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
Spojka MIC-UB Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie U svorníkov k nosníkom MI