Hilti

Benefity

Ľahko použiteľný a digitalizovaný spôsob navrhovania utesnených káblových / potrubných prestupov s použitím systému prechodov CFS-T – pomáha znížiť rozsah chýb a zrýchliť proces spracovania dokumentácie

Presné plánovanie káblových prechodov Hilti CFS-T v závislosti od požadovaného počtu, rozmerov a typu káblov

Jednoduché a presné plánovanie káblové prechodov v závislosti od počtu, veľkosti a typu káblov

Efektívne spracovanie zoznamov a výkresov protipožiarnych dielov súvisiacich s projektovou dokumentáciou

Efektívna príprava dielov a výkresov sa použije ako základ pre objednanie položiek potrebných pre projekt

Technické dáta

Konzultácie & Podpora