Hilti

Benefity

Zvýšte dôveru v požiarnu bezpečnosť vo svojej budove

Neúspešné kontroly a zodpovednosť za incidenty spojené s požiarmi predstavujú dve významné riziká súvisiace s neadekvátnym riadením požiarnej ochrany. Softvér Firestop Documentation Manager je navrhnutý tak, aby vám poskytoval efektívnu, ľahko použiteľnú metódu, ako mať vždy aktuálne záznamy o svojej vlastnej inštalácii.

Okamžité prehľady uľahčujúce pripravenosť na kontroly

Softvér dokáže generovať správy obsahujúce informácie o riešení, súvisiacu schvaľovaciu dokumentáciu, fotografie pred/po inštalácii protipožiarneho riešenia, výkresy a overenie inštalácie.

Efektívna navigácia pomocou výkresov budovy

Navrhujte inštalácie, úpravy aj dodatočnú montáž pre akýkoľvek protipožiarny systém na základe digitálnych výkresov, uľahčite si vyhľadávanie konkrétnych protipožiarnych prvkov kdekoľvek v budovách. Každú inštaláciu možno označiť jedinečným identifikátorom pomocou štítkov s QR kódom (k dispozícii samostatne)

Prístup k informáciám v reálnom čase zabezpečuje transparentnosť spolupráce

Firestop Documentation Manager ponúka mobilnú aplikáciu a počítačový program prepojené prostredníctvom automatickej synchronizácie z cloudu. Uľahčuje tak plánovanie a správu protipožiarnych inštalácií vo vašom objektu v zhode s predpismi, nech už ste kdekoľvek.

Jeden, centralizovaný zdroj pre celú správu požiarnej ochrany

Firestop Documentation Manager spolupracuje s protipožiarnymi systémami akéhokoľvek výrobcu. Umožňuje tak uchovávať údaje o všetkých inštaláciách na jedinom mieste a v konzistentnom formáte.

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora