Prejsť na hlavný obsah
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
 • Až 4x rýchlejšie ako bežné vytlačovacie hmoty – montáž v dvoch krokoch bez čistenia, plytšie osadenie, menšie priemery a okamžité zaťaženie vám pomôžu ušetriť čas pri každom jednom upevnení
 • Jednoduchšia a bezpečnejšia inštalácia - HUS4-MAX dosahuje únosnosť v ťahu ako tradičné chemické kotvy a zaisťuje vyššiu bezpečnosť konštrukcie bez ohľadu na typ zaťaženia, stav otvoru, typ vŕtania a teplotu.
 • Rozsiahle schválenia – ETA (EAD 330232) so seizmickou klasifikáciou; požiarna odolnosť
 • Kotevnú skrutku možno nastaviť alebo odstrániť, aj keď bola použitá patróna – ten istý otvor môžete znovu použiť pridaním ďalšej chemickej patróny
Použitie
 • Stavebné kotevné dosky do betónu s použitím kotevných skrutiek HUS4 (veľkosť 10-16)
 • Bezpečnostná a dizajnová sekundárna oceľ, plošiny, schodiská, balkóny a priemyselné zariadenia k betónu s použitím kotevných skrutiek HUS4
 • K dispozícii sú technické údaje upevnenia v oblastiach podľa zákona o vodných zdrojoch (WHG) pre podlahy s náterom

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Kotvenie pomocou skrutky HUS

Mechanická a chemická kotva v jednom?

Áno, ide to!

Vybrať vhodnú kotvu pre konkrétnu situáciu na stavbe či v projekte môže byť vzhľadom k veľkej rozmanitosti kotevných systémov veľmi ťažké. Existujú dva primárne typy kotiev - mechanické a chemické. Univerzálne sa nedá konštatovať, ktorý systém je lepší, pretože vhodný prvok by mal byť vždy zvolený pre konkrétnu stavbu a konkrétny prípad aplikácie.

Čo tak spojiť výhody oboch princípov dokopy? Predstavujeme vám novú kotvu Hilti HUS4-MAX.

Hlavné výhody HUS4

Veľkej zmeny sa dočkala samotná skrutka do betónu HUS, ktorá je teraz vo vylepšenej verzii HUS4. Oproti tradičným prievlakovým kotvám má skrutka do betónu niekoľko výhod:

Logo skrutkovačky

Veľmi jednoduchá a rýchla montáž

Rýchle osadenie pomocou rázovej uťahovačky bez nutnosti čistiť kotevný otvor. Kvalitné osadenie zaistí plné dotiahnutie (nie je potrebný konkrétny uťahovací moment).

Logo skrutky

Univerzálne použitie

Vďaka trom typom hláv skrutky (šesťhranná, zapustená, závit) si vždy môžete vybrať tú správnu skrutku pro váš projekt.

logo trojuholník

Nízke okrajové vzdialenosti

S HUS skrutkami je do betónu vnášané minimálne dodatočné napätie. Vďaka tomu je možné kotviť veľmi blízko okraja betónu a minimálne kotevné vzdialenosti sú teraz skutočne minimálne.

Porovnanie prievlakových kotiev so skrutkami HUS

Kotva HST

Prievlaková kotva

 • Nutnosť dodržiavať uťahovacie momenty
 • Náročná demontáž
 • Veľká variabilita
 • Rôzne varianty pre betón s trhlinami a bez trhlín
 • Vytvára napätie v betóne
 • Nutné čistenie otvorov (s výnimkou kotvy Hilti HST3)
Kotvy HUS4

HUS skrutka

 • Nevyžaduje konkrétny uťahovací moment
 • Opakovane použiteľná, jednoducho demontovateľná
 • Estetické zakončenie hlavy
 • Vhodné pre betón s trhlinami a bez trhlín
 • Minimálne napätie v betóne - lepšie okrajové vzdialenosti
 • Bez nutnosti čistenia otvoru
Loading
Kotvenie pomocou HUS4-MAX

Mechanika aj chémia

Výhody oboch typov kotiev v jednom systéme

Kombinácia mechanickej kotvy HUS4 a chemickej hmoty (patróny) dala vyniknúť hybridnému systému HUS4-MAX s celou radou vlastností, ktoré so sebou nesú výhody oboch typov kotvenia:

 • Veľmi rýchla montáž - možnosť okamžitého plného zaťaženia
 • Nižšie okrajové vzdialenosti
 • Možnosť opakovanej montáže a demontáže
 • Rôzne typy hláv
 • Kotevný otvor utesnený chemickou hmotou
 • Presné dávkovanie chemickej hmoty – nie je nutné čistiť kotevný otvor

 

Kotvenie pomocou HUS4-MAX

Ako to funguje?

Princíp prenosu zaťaženia je u HUS4-MAX na mechanickom zámku, trení a chemickom zámku, ktorý vznikne tým, že živica zvýši plochu mechanického zámku tvoreného zárezmi v stene otvoru. Vďaka tomu je možné uvažovať vysokú kvalitu všetkých aspektov upevnenia (súdržnosti), vyrezaného závitu aj trenia, ktoré sú doplnené o ideálne množstvo polymérnych materiálov pre pokrytie nepresne vyvŕtaných otvorov.

Výraznou výhodou je rovnako možnosť demontáže a opätovného osadenia skrutky do betónu, do toho istého kotevného otvoru. V druhom prípade už nie je potrebné používať chemickú patrónu. Skrutku je možné osadiť do závitu vytvoreného v priebehu pôvodného kotvenia.

HUS4

Využitie mechanickej kotvy

 • Vytvorenie optimálneho závitu pre tvarový zámok v betóne a aktivácia chemickej kotvy
 • Zvýšenie odolnosti až o 40 % u samotnej kotvy oproti tradičnej skrutke do betónu (mechanická kotva)
 • Pre väčšinu aplikácií - limitom len pevnosť betónu
 • HUS4-MAX umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž
 • Utesnený kotevný otvor proti vode - zvýšenie životnosti spoja
HUS4-MAX

Využitie chemickej kotvy

 • Prenos zaťaženia priamo z kotevnej skrutky do betónu
 • Vysoko robustný a odolný systém pre špecifické podmienky na stavbe, obmedzenie chýb osadenie (nie je potrebné čistenie otvoru, ani momentový kľúč)
 • Až o 20 % vyššia odolnosť oproti tradičným chemickým kotvám s rovnakou kotevnou hĺbkou
 • Možnosť zaťaženia ihneď po osadení
 • Nastaviteľná výška a možnosť kotevnú skrutku vyskrutkovať (odstrániť)
 • O 70 % rýchlejšia montáž ako pri tradičných chemických kotvách
 • Možnosť redukovať celkové náklady až o 35 %
 • Posúdenie podľa európskych predpisov EAD a TR75

V praxi je možné toto riešenie použiť na stredné až ťažké zaťaženia, pre rozmery kotevných skrutiek od M10 do M16, napríklad kotvenie doplnkových konštrukcií, zábradlí, plošín, prístreškov, zariadení a podobne.

Posúdenie tejto novej technológie nadväzuje na STN EN 1992-4 (Navrhovanie kotiev do betónu). Pritom je takisto využitý predpis vydaný EOTA – TR 075, ktorý koordinuje metodiku návrhu v jej obecných aspektoch, avšak technicky takisto vychádza z STN EN 1992-4, aby upresnil možnosť kombinácie chemickej a mechanickej kotvy. Z hľadiska produktovej certifikácie je k dispozícii Európske posúdenie ETA podľa metodiky EAD 332795.

Prihláste sa pre pokračovanie
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka