Hilti

Vlastnosti a použitie

Set HIT plastic box #2365852
Vlastnosti
  • Dokáže izolovať kartuše HIT 6 hodín, ak je vystavený teplotám v intervale –15 °C až +50 °C počas dvoch po sebe nasledujúcich dní.
Použitie
  • Pomáha pripraviť injektážnu maltu HIT na použitie v nepriaznivých teplotných podmienkach

Konzultácie & Podpora