Hilti

Vlastnosti a použitie

Kontrolná mierka HUS 12-16mm akum. #2333232
Vlastnosti
  • Opotrebenie kotviacich skrutiek skontrolujete rýchlo a jednoducho
  • Označuje možnosť opakovaného použitia kotevnej skrutky podľa technickej správy Z-21.8-2173 z 21. decembra 2021 pri použití skrutky do betónu HUS4 pri dočasnom upevnení
  • Vždy k dispozícii na stavbe pri osadení do akumulátorových rázových uťahovákov NURON
Použitie
  • Odhad, či sa kompatibilná kotevná skrutka HUS môže opätovne použiť na dočasné upevnenie

Technické dáta

Kontrolná mierka HUS 12-16mm akum. #2333232

Konzultácie & Podpora