Exoskeleton

Ukážte mi exoskeleton na hornú časť tela, ktorá mi pomôže zmierniť únavu a vyhnúť sa úrazom pri práci nad hlavou