Hilti

Vlastnosti a použitie

Nose piece SDT 9-NP B čierna #2221454
Vlastnosti
  • Rýchlejší spôsob pre efektívnejšie osadenie skrutiek s použitím kompatibilného akumulátorového skrutkovača
  • Pohodlnejšia vzpriamená pracovná poloha – menej prestojov kvôli únave pracovníka
  • Skrutkové zásobníky navrhnuté pre zaistenie bezporuchovej prevádzky so zníženým rizikom zaseknutia
  • Dlhá a úzka predná časť – pre ľahší prístup do hlbokých a úzkych profilov
  • Výška môže byť upravená (80-130 cm)
Použitie
  • Upevnenie prekrývaných kovových plechov na izolované strechy
  • Pripevnenie kovových plechov na nosníky výstuže na izolovaných strechách
  • Upevnenie kovových plechov na tenké a hrubé nosníkové konštrukcie na izolovaných strechách
  • Upevňovanie prvkov vystuženia okraja do kovových plechov na izolované strechy

Technické dáta

Nose piece SDT 9-NP B čierna #2221454

Dokumenty a videá

Nose piece SDT 9-NP B čierna #2221454

Konzultácie & Podpora