Prívod, kontrola a zber vody

Ukážte mi systémy prívodu vody navrhnuté tak, aby umožnili plnú nezávislosť od prívodu vody spolu s jednoduchou likvidáciou kalov pri jadrovom vŕtaní do betónu a muriva

Ukážte mi systémy prívodu vody navrhnuté tak, aby umožnili plnú nezávislosť od prívodu vody spolu s jednoduchou likvidáciou kalov pri jadrovom vŕtaní do betónu a muriva
Systém recyklácie DD-WMS 100 Samostatná jednotka na prívod chladiacej vody ako aj zachytávanie a filtráciu odpadovej vody od diamantových vŕtacích systémov
Hadica WCS-S 2500 WCS-S "Snake" na reguláciu kalu a odvádzanie vody pri rezaní a vŕtaní pomocou diamantových nástrojov