Protiprachová ochrana a odsávanie kalov pri jadrovom vŕtaní

Zoznámte sa s našimi systémami zberu prachu, vody a kalu pre prakticky bezprašné a bezkalové pracovisko pri jadrovom vŕtaní do betónu a iných minerálnych materiáloch